skip to Main Content

Aikido SLOW: fallträning, balans & koordination

Under höstterminen hade vi ett pilotprojekt i samarbete med RF-SISU: Aikido SLOW med fokus på balans, koordination, och att öva på att trilla omkull utan att skada sig. Utvärderingarna visar på att deltagarna känner sig mycket tryggare och säkrare i sin vardag, och fått en ökad rörlighet i samband med träningen. Balansträningen, andningsövningarna och att känna glädje att röra kroppen på nya sätt var också återkommande i de avslutande intervjuerna. Gemenskapen i gruppen var också något som lyftes fram som mycket positiv. Tack vare pilotprojektet och deltagarnas feedback har vi under hösten förbättrat och utvecklat Aikido SLOW-konceptet.

Till våren fortsätter vi Aikido SLOW! Välkommen till en träning med avstamp i Aikido, där vi tränar på att våga trilla omkull utan att spänna sig, och lära oss hur vi kommer upp igen utan att skada sig. Vi lär oss i lugn takt om balans och hur vi blir mjukare och rörligare. Genom träningen minskar du skadorna vid till exempel fallolyckor. Genom att träna Aikido SLOW bidrar du både din till egen säkerhet och för ett tryggare samhälle.

Med start den 14 februari tränar vi på tisdagarna kl 10.00-11.00. Vi har alltid fika efteråt för de som vill. Anmäl dig på https://riai.se/anmalan/ under ”Grupper och tider”.

”Du måste inte kunna för att börja, du behöver BÖRJA för att kunna”

FAKTARUTAN

På hemsidan ”Säker Senior” kan man läsa att fallolyckor är ett stort hälsoproblem.

Vad kan man göra för att minska fallolyckorna?
”SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) har granskat och kommenterat ett stort antal studier och slutsatserna är:
• Det finns stark evidens för att fysisk träning som syftar till förbättrad balans- och gångförmåga samt muskelstyrka, rörlighet eller uthållighet minskar fallfrekvensen. Träning minskar även risken för frakturer.”

(https://www.sakersenior.se/sakersenior/extern/fallfakta.htm)

Back To Top