skip to Main Content

Om aikido

Aikidons grundare

Aikidons grundare, Morihei Ueshiba (1883-1969), studerade många olika stridskonster under sitt liv. Han var väl bevandrad i judo, daito-ryu jujutsu, och i olika vapensystem som kenjutsu, bajonett, stav och spjuttekniker. Han var också medlem i svärdsskolan Kashima shinto-ryu.

Utifrån sina erfarenheter av olika stridskonster utvecklade Ueshiba det vi idag kallar Aikido.

Vid statyn av Osensei i Tanabe på Riais gruppresa till Japan 2016.

Morihei Ueshiba kallas ofta för Osensei, som ungefär betyder ”den store läraren”. Osensei föddes i Tanabe, och flyttade till Tokyo där han 1931 öppnade sin egen dojo. Där grundade han också stiftelsen Aikikai, som idag är världens största aikidoorganisation med huvudsäte i Tokyo (Hombu Dojo).

Morihiro Saito Sensei klyver sin födelsedagstårta på sin 70-årsdag 1998. Foto: Pia Moberg

1942 valde Osensei att bosätta sig ute på landet i byn Iwama, norr om Tokyo, där han bodde fram till sin död 1969. Han betonade vikten av att bruka jorden och byggde en aikidohelgedom (Aiki Jinja) som man kan besöka när man åker till Iwama. Parallellt med sina många undervisningsresor vidareutvecklade Osensei aikidon i Iwama.

Allt eftersom fick han många elever från hela världen som var och en tolkade Osenseis undervisning utifrån sin förståelse. En av eleverna var Morihiro Saito Sensei (1928-2002), som bodde tillsammans med Osensei i Iwama i 23 år, 1946-1969. Efter Osenseis död förvaltade Morihiro Saito Osenseis dojo och Aiki Jinja i Iwama fram till sin bortgång 2002. Den aikido Riai Aikido Dojo tränar grundar sig på Morihiro Saito Senseis traditionella aikido.

Vad är aikido idag?

Aikido är en modern japansk stridskonst baserad på traditionella budoarter. Aikido som tränas idag är en fredlig, tävlingsfri kampkonst, där målet är att kunna kontrollera angriparen, och, inte minst, sig själv.

Effekter av träningen är att man får ett mentalt fokus och kan koncentrera sig bättre i sin vardag. Man blir fysiskt starkare och får mer kondition. Träningen är stressreducerande och vitaliserande och man mår bättre, både till kropp och själ. Man tränar oftast parvis och lär sig grepp- och kasttekniker. Träning med trästav (jo) och träsvärd (bokken) är en viktig del av träningen.

I aikido är det det första kontaktmomentet som utlöser handling. Istället för att sätta kraft mot kraft lär man principen hur en liten kraft leder en större. Rörelserna är oftast cirkulära och bygger på den japanska fäktkonsten.

Aikidon har inga tävlingar, vilket innebär att vi kan träna tillsammans, tjejer och killar, män och kvinnor, gammal som ung och alla utgår från sina egna förutsättningar. Det har mindre betydelse om du är liten eller stor, kort eller lång, svag eller stark – aikido bygger på teknik och rörelse, inte storlek eller styrka! Barn och ungdomar från fem år och uppåt tränar i olika grupper. Varje åldersgrupp tränar utifrån sina förutsättningar.

Lite om tecken: Budo, aikido och reigi

Budo är samlingsbegreppet för de japanska stridskonsterna och betyder ungefär ”krigarens väg”. Budo består av två japanska tecken, bu (武) och do (道). Bu bär betydelsen ”militär/samuraj/krigare”, men har också ytterligare en dimension. Den nedre delen av tecknet betyder stoppa, kontrollera. Den övre högra delen betyder spjut/vapen. Tecknet kan därför också tolkas som att kunna ta kontroll över sitt/sina vapen. Do betyder ”vägen” som illustrerar den riktning man valt. Budo (武道)kan därför översättas till ”vägen till självkontroll”. Ytterst handlar det alltså om att förbereda sig både mentalt, emotionellt och fysiskt för att på bästa sätt kunna hantera alla situationer som kan uppstå i livet.

Budo

Aikido är en gren i budofamiljen. Ai (合) bär betydelsen möte (mötas), harmoni (harmoniera med). Ki (気) betyder energi/kraft och do är samma tecken som i Budo. Aikido (合気道) kan översättas till ”Den harmoniska kraftens väg”.

Aikido

Ordet reigi består av två tecken på japanska. Rei (礼) innefattar betydelsen av att vara artig, ödmjuk och att visa tacksamhet. Gi (義) betyder ungefär regelverk och ceremoni. Reigi (礼義) kan översättas till ”korrekt etikett”, där innebörden är det inre förhållningssättet matchar det yttre beteendet.

Reigi

Back To Top