skip to Main Content

Om Riai Aikido Dojo

Meny

På Riai tränar vi traditionell aikido, utifrån den aikido som representeras av Morihiro Saito Sensei (1928-2002). Det som utmärker traditionell aikido är att taijutsu (kroppstekniker), bokken (träsvärd) och jo (trästav) ryms i ett integrerat system. Vapentekniker är således en viktig del av träningen. Det japanska ordet ”Riai ” avser just den underliggande principen som sammanbinder vapentekniker med kroppstekniker.

Riai Aikido Dojo grundades hösten 2003 och har 220 medlemmar (år 2019). Grundarna Pia Moberg 6 dan samt Jan Bratt 6 dan har var för sig över 40 års erfarenhet av traditionell aikido och har stor undervisningsvana nationellt såväl som internationellt.

Föreningen leds av en styrelse som förvaltar verksamheten. Allt arbete, undervisning och träning på föreningen sker helt ideellt. Utöver att ta del av träningen och övriga arrangemang, förväntas man som medlem städa, hålla ordning och visa respekt för sig själv och varandra.

Föreningen har många erfarna instruktörer. Flera av instruktörerna har genomgått Svenska Budo- och kampsportsförbundets licensierade utbildningar samt grundläggande idrottsskadeutbildning.


Hanko betyder stämpel på japanska. Den traditionella stämpeln fungerar ungefär som en signatur eller logotype. Här ser du Riais två officiella stämplar.

Riai Aikido Dojo
Riai Aikido Dojo
Pia Moberg & Jan Bratt
Pia Moberg & Jan Bratt

Organisation

Aikidoföreningen Riai Aikido Dojo är en ideell idrottsförening, medlem i Svenska Budo och kampsportsförbundet, Svenska Aikidoförbundet som i sin tur är medlem i RF (Riksidrottsförbundet). Föreningens styrelse består 2020-2021 av Pia Moberg (ordförande), Jan Bratt (kassör), Thomas Hellberg (sekreterare) och Heidi Christensen (suppleant). Våra stadgar hittar du här. RiaiSTADGAR030727

Kalligrafi av Pia Moberg. Framtagen i samband med Riai Aikido Dojos 15-årsjubileum 2018. Tecknet uttalas KIZUNA, som betyder ungefär ”band mellan människor”, eller ”de band som sammanbinder en enhet”. Andemeningen innebär att det är de enskilda individernas band till varandra som skapar en grupp eller organisation.

Back To Top