skip to Main Content

Schema HT 2020

Ordinarie träning börjar v 33 med start måndagen den 10 augusti. Dubbelpassen månd & onsd börjar v 33. Barn- och ungdomsgrupperna börjar v 35 och vuxna nybörjare börjar v 36.

OBS! under augusti och september har vi följande schema anpassat till corona-pandemins restriktioner på den ordinarie vuxenträningen: måndagar & onsdagar 18.15-19.15 bukiwaza; 19.45-20.30 ukemi, fys, taisabaki. Fredagar 18.15-19.15 ukemi, fys, taisabaki.

Måndag
17:00-18:00
Barn gr 3, 10-12 år
18:15-19:15
Bukiwaza
19:30-20:30
Fördjupning 1 (minst 5 kyu)
Tisdag
12:00-12:45
Lunchträning
17:30-18:45
Forza gr 4, 13-15 år,
Grupp 5, 15-19 år
Onsdag
17:00-18:00
Barn gr 2b, 7-9 år
18:15-19:15
Grundträning/nyb
19:30-20:30
Fördjupning 2 (minst 4 kyu)
Torsdag
7:30-8:30
Bukiwaza
17:00-18:00
Barn gr 3, 10-12 år/Forza gr 4, 13-15 år
18:15-18:45
Cross-fit/fys
19.00-20.00
“Vägen till shodan” 15-25 år
Fredag
17:00-18:00
Barn gr 1, 5-7 år
18:15-19:15
Grundträning/nyb
Lördag
Söndag
17:00-18:00
Barn gr 2a, 7-9 år
Back To Top