skip to Main Content

Schema HT 2020

Från v 40 (med start måndag 28 sept) har vi inomhusträning för samtliga grupper enligt schemat nedan. Basträningen på fredagar utgår under oktober. Lunchträningen på tisdagar utgår under hösten.

Måndag
17:00-18:00
Barn gr 3, 10-12 år
18:15-19:15
Bukiwaza
19:30-20:30
Taijutsu bas/fortsättning
Tisdag
12:00-12:45
Lunchträning (utgår under hösten)
17:30-18:45
Forza gr 4, 13-15 år,
Grupp 5, 15-20 år
Onsdag
17:00-18:00
Barn gr 2b, 7-9 år
18:15-19:15
Taijutsu bas
19:30-20:30
Taijutsu fördjupning (lägst 4 kyu)
Torsdag
7:30-8:30
Bukiwaza
17:00-18:00
Barn gr 3, 10-12 år/Forza gr 4, 13-15 år
18:15-18:45
cross-fit, alla välkomna
19.00-20.00
“Vägen till shodan” 15-25 år
Fredag
17:00-18:00
Barn gr 1, 5-7 år
Lördag
Söndag
17:00-18:00
Barn gr 2a, 7-9 år
Back To Top