skip to Main Content

Unga ledare

Meny

För att ge våra ungdomar som utövat aikido en längre tid en utmaning och något att sträva emot, skapade vi 2015 en ledarskapsutbildning för ungdomar mellan 13-19 år. Vi kallar utbildningen Unga Ledare, som inbegriper både teori och praktik, och är en plattform för ungdomar att utvecklas tillsammans i sitt ledarskap. Den teoretiska delen inbegriper gruppdynamik, ledarskap och ansvar, barns fysiska, mentala och motoriska utveckling. Vi lär oss också hur man skapar dynamik på ett träningspass, och hur man bäst anpassar sitt träningsinnehåll till aktuell åldersgrupp. Den praktiska delen förläggs på föreningens barnpass där de unga ledarna assisterar och delar ledarskapet med den vuxne instruktören. Utbildningen sträcker sig över 6 månader. De Unga Ledarna är en stor inspirationskälla för barnen de leder. Vi tränar på att tala inför publik, lära oss lösa konflikter och lära oss kreativitet inom ett givet ramverk. Happy Aikido Unga Ledare arbetar med samma innehåll och värdegrund som fiins i Physical Literacy (MotoriQ).

Aikidoklubbarna Sedokan Växjö Aikidoklubb, Aikido Dojo Gamlestaden, Varbergs Aikidoklubb och Halmstads Aikidoklubb deltar regelbundet i utbildningarna, vilket även stärker banden mellan klubbarnas ungdomar.

Lista på de från Riai som gått Unga Ledare 2015-2023:

Årskull 2016
Signe Martén
Katerina Magnusson
Frida Cederholm
Hedda Älveby
Natalie Luo Aksnes
Emma Grahn
Milou Lagerström Bonde
Felix Langenius
Caspian Claesson
Ossian Sparrings
Zakarias Ahlström

Årskull 2017
Orvar Stenberg
Einar Klint
Alina Feiner
Iris Berglund
Kareem Kent
Erik Nakamura

Årskull 2018
Emmy Segerström
Djamin Kent
Kajsa Norrman
Daniel Grahn
Moritz Andrén
Stella Sandelin

Årskull 2020-21
Mael Kent
Stella Dobrin
Erland Gullberg
Viggo Thiria
Cornelius Claesson
Nisse Bede

Årskull 2022
Salma Kleiberg
Jack Jacobsson
Alve Thiel Martinsson
Amanda Bergström
Andrea Jivén

Årskull 2023

Oscar Nilton

Oscar Wessman

Hildur Dimbodius

Estelle Johansson

Back To Top