skip to Main Content

Ungdomsgruppens kator

Meny

I grupp 4 har vi olika kator vi tränar och som ingår i graderingssystemet för grupp 3, 4 och till viss del grupp 5. Våra kator är unika för Riai, och är en sammansättning av tekniker. Katorna finns inspelade under ”media” och i dokumentform (längst ner på sidan). I graderingsreglerna för Unga Riai ser du vilka kator som ingår till vilken grad.

Ungdomskator 1-22

Media

Riais kator (pdf)

Back To Top