skip to Main Content

Riai i samtiden

Meny

Riai är en modern förening som strävar efter att ligga i framkant och bidra till utveckling på många plan. Inte bara aikidomässigt utan även pedagogiskt och socialt. Föreningen jobbar genusmedvetet med målet att ha lika många kvinnor som män som medlemmar, i styrelsen och i instruktörsgruppen. Vi har årligen flera uppvisningar i vår närmiljö, bland annat på Hanami i Botaniska trädgården i Göteborg. Vi åker regelbundet på träningsläger tillsammans, och har ett nätverk med föreningar vi samverkar med.

Utbildningar

På Riai gör vi vårt bästa för att våra ledare och medlemmar ska vara utbildade inom ledarskap, idrottsskador och idrottspedagogik. Utöver SB&K och SISUs olika utbildningar har Riai sin egen Unga Ledarutbildning för våra ungdomar mellan 13-19 år.

Happy Aikido & Physical Literacy (MotoriQ)

Happy Aikido är ett pedagogiskt system för barn- och ungdomsträning utvecklat av Riai Aikido Dojo (Riai) och Aikido Dojo Liljeholmen (ADL). Pia på Riai och Åsa på ADL har tillsammans publicerat två böcker om Happy Aikido. Du kan läsa ett utdrag här.

Provläs Happy aikido

Målet är att inspirera och motivera barn och ungdomar att träna och röra sig med glädje och att förstå vad varje ålder behöver för att hitta denna glädje utan tävling som motivationsfaktorer.

Happy Aikido har mycket gemensamt med Physical Literacy, ett internationellt vedertaget begrepp inom både forskning och fysisk utbildning, som utvecklar övingar och träningsmetodik som stärker kopplingarna mellan glädje och fysisk träning genom hela livet.

Professor Dean Kriellaars från Kanada är en viktig förgrundsperson för Physical Literacy och bedriver spännande forskning kring idrottspsykologi och motivationsforskning. Svenska Budo & Kampsportsförbundet använder begreppet MotoriQ i sina utbildningar då de utbildar i Physical Literacy. Dessa tänkesätt ligger också helt i linje med Riksidrottsförbundets strategi 2025 som Riai är en del av. Med stöd av Svenska Budo & Kampsportsförbundet arrangerade Riai i oktober 2020 en workshop i ”riskfylld lek”, ett koncept inom Physical Literacy. Det resulterade i en film .

  Kika även in på Happy Aikido.

Riai på Bosön
Riai på Bosön
Dean Kriellaars, Motoriq

Riai deltog i fördupningsutbildning i Physical Literacy med Dean Kriellaars på Bosön 25 januari 2020.

Budo kensho – en Budo-konstitution

Budo kensho är ett policydokument från 1987, formulerat av Japanska budoorganisationen (Nippon Budo Kyogikai), som har undertecknats av representater för alla de stora budoarterna såsom, judo, karate, aikido, sumo, kendo m.fl. Den här budokonstitutionen slår fast vad traditionell budo är och beskriver hur utövandet av budoarterna kan bidra till utveckling av individ och samhälle. Där står till exempel att budo syftar till att hjälpa utövaren att bli en bra människa och en tillgång för sitt samhälle; att ge förståelse för att träningen handlar om mycket mer än bara teknisk kompetens; att tävling och uppvisning handlar om att göra sitt bästa och ha självkontroll; att träningsplatsen (dojo) måste vara trygg, ren och säker och att tränaren ska vara en förebild och fokusera på helheten inte på tävlingsdelarna.

Det finns också en motsvarande budo-konstitution för barn och ungdomar. I den betonas bland annat vikten av att ta hand om sina träningskamrater. Vår nyutgivna träningsbok för barn, Happy Aikido Kodex, har en sida om Budo kensho.

 Happy Aikido Kodex (pdf)

Budokonstitutionen växte fram i ljuset av att många budoarter blev populära utanför Japan, och att fokus då kom att ligga på tävlingar och det tekniska utförandet på bekostnad av de traditionella värderingarna. Det vi ser i vår idrottsrörelse idag är precis samma sak. Vi vet nu genom aktuell forskning att man inte får de bästa idrottarna genom att gallra ut i ett A och B-lag i tidig ålder. Studierna visar att om inte glädje och gemenskap tillåts vara en viktig del av träningsmotivationen så orkar väldigt få fortsätta träna.

På Riai värnar vi gemenskapen och glädjen. Och vi vet, att den tekniska kompetensen kommer, om man tar sig till dojon.

Budo kensho (pdf)


Budo Kensho.
Kalligrafi: Pia Moberg.

Back To Top