skip to Main Content

Riai Aikido Dojo

Jan Bratt - 5 dan / Pia Moberg - 5 dan

Riai Aikido Dojo grundades hösten 2003. Grundarna Pia Moberg 6 dan samt Jan Bratt 6 dan har var för sig över 30 års erfarenhet av Aikido och är erfarna instruktörer som regelbundet håller seminarier både i Sverige och utomlands.

Både Pia och Jan har varit i Iwama, Japan, för att träna under den numera framlidne Morihiro Saito Sensei. Pia åkte första gången 1988, och Jan 1990. Sedan dess har dom återvänt till Japan många gånger, under kortare och längre perioder. Saito Senseis aikido representerar det som idag kallas “Iwama-skolan” där taijutsu (kroppstekniker), bokken (träsvärd) och jo (trästav) ryms i ett integrerat system. Vapentekniker är således en viktig del av träningen.

Riai Aikido Dojo är medlem i Svenska Budo & Kampsportsförbundet och därigenom medlem i Riksidrottsförbundet. Jan och Pia har genomgått Svenska Budo- och kampsportsförbundets licencierade utbildningar för gruppinstruktör och klubbinstruktör.

Föreningen har många erfarna instruktörer. Många av instruktörerna har genomgått Svenska Budo- och kampsportsförbundets licencierade utbildningar samt grundläggande idrottsskadeutbildning.

Organisation

Aikidoföreningen Riai Aikido Dojo är en ideell idrottsförening, medlem i Svenska Budo och kampsportsförbundet som i sin tur är medlem i RF (Riksidrottsförbundet). Ingen på föreningen får ut något arvode eller lön, alla undervisar och tränar på lika villkor. Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar att städa, hålla ordning och visa respekt mot varandra. Föreningen har ett genusperspektiv där målet är att ha lika många kvinnor som män.

Back To Top