skip to Main Content

Instruktörer

Meny

Pia Moberg

Grad
6 dan, shihan
Funktion i klubben:
Grundare och huvudinstruktör, ordförande
Hur länge har du tränat?
Jag började 1974 på Göteborgs aikidoklubb när jag var åtta år. Min pappa Zeth Moberg var en av förgrundsfigurerna på klubben och startade barnträningen, delvis för att han ville att jag skulle börja. Efter några års uppehåll i tonåren har jag tränat mer eller mindre utan uppehåll sedan jag var 15 år. Aikidovärlden var väldigt patriarkal då jag växte upp. Då jag och Jan Bratt grundade aikidoföreningen Riai 2003 var ett av våra mål att bygga en dojo där vuxna, ungdomar och barn skulle få en högkvalitativ träning på sin nivå. Mitt engagemang i barnpedagogik, som resulterat i konceptet Happy Aikido, utvecklar också min egen träning.
Det bästa med träningen:
Det är magiskt hur man kan buga in på ett pass, bli ett med formerna i full koncentration och sedan, efter passet vara helt vitaliserad. Träningen är verkligen för både kropp och själ. Sedan älskar jag själva aikidon för sin egen skull. Kraft och elegans i perfekt kombination.
Övrigt:
Jag åkte till Iwama i Japan första gången 1988 då jag var 22 år. Det var för mig en stor upplevelse att träffa och träna med Morihiro Saito Sensei. Efter det lärde jag mig japanska (hyfsat i alla fall) och blev intresserad av Japan bortom aikidoträningen. Jag har skrivit tre aikidoböcker, utbildar våra Unga Ledare i ett ledarskapsprogram och har gått utbildningar inom idrottsskador, ledarskap och Physical Literacy. Jag är medlem i IAFs (International Aikido Federations) arbetsgrupp för barn och ungdomar: ” IAF Working Group for Children and Youth” där jag på ett internationellt arbetar för att sprida aikido för barn och ungdomar över nationsgränserna.

Jan Bratt

Grad:
6 dan, shihan
Funktion i klubben:
Grundare och huvudinstruktör, kassör
Hur länge har du tränat?
Efter en kort period med ju-jujutsuträning under Kurt Durevall i slutet av 70-talet  började jag träna aikido 1981 på Göteborgs Aikidoklubb. Aikidoträningen i Göteborg kännetecknades av en kraftfull aikido med ett tydligt funktionellt perspektiv vilket passade mig. Jag tränade för Morihiro Saito sensei första gången 1988 i Stockholm/Köpenhamn för att ett par år därefter bli uchi-deshi i Iwama 1990. Att få möjligheten att träna i O-senseis dojo under Morihiro Saito senseis ledning var för mig en fantastisk upplevelse.

2003 grundade jag tillsammans med Pia Moberg Riai Aikido Dojo för att förverkliga våra idéer om en stor dojo med traditionell aikidoträning. En viktig utmaning för oss är hur man hanterar en tradition utan att stelna i minnen av det förgångna och samtidigt bygga en stark och progressiv rörelsekultur. En central del för oss på Riai är själva dojon, och att ge de som tränar de bästa förutsättningarna för att studera aikido i en miljö som är välkomnande, inkluderande och trygg. En annan faktor är att kvalitén på träningen hos oss på Riai ska vara i absolut toppklass med både inbjudna och egna instruktörer. Ett sätt för oss att upprätthålla vår kvalité är att förhålla sig accepterande till andra stilar och duktiga aikidokas men även utvärderande till  våra egna metoder och föreställningar om hur vi bygger kvalité kring träningen. En annan viktig sak för oss är att bjuda in och träna för olika aikidolärare med perspektiv på den aikido vi utför samt att bygga sociala nätverk kring träningen både i Sverige och internationellt. I vår tradition finns det, genom Saito sensei, en omfattande dokumentation av O-senseis aikido. Denna dokumentation är tillgänglig som stöd för alla som tränar aikido för att själva kunna ta del av traditionen, vilket vi starkt uppmuntrar.

Det bästa med träningen?
Jag fascineras fortfarande av teknikerna som ett uttryck för underliggande principer som är tillämpbara både på och utanför mattan. Min uppfattning är att ”systemet” aikido efter hand blir kommunicerande till utövaren på ett individuellt och personligt plan, för egen del helt utan någon slags metafysisk koppling. Genom att repetitivt utöva vissa grundläggande mönsterrörelser har jag tillgång till ett fantastisk rörelsesystem, liknande ett språk eller konstform. Att fysiskt röra på sig är naturligtvis en viktig bit, aikido utförs huvudsakligen praktiskt i dojon. Eftersom mycket av träningen utförs tillsammans med andra personer är det ofta svårt att träna utan att vara riktigt fokuserad, och upplevelsen av koncentration och närvaro är för mig en stor del av tjusningen.
Aikido är både en individuell resa och en gruppresa. Det innebär träningskamrater som bidrar till min utveckling genom perspektiv på träningen, samt – enkelheten, allt jag behöver göra är att själv ta mig till träningen.
Dojons hela verksamhet är av stor betydelse för att skapa en levande och relevant dojo. Att medverka till att ytterst förändra aikidons framtid är naturligtvis väldigt tillfredsställande, även om just vår insats i det stora hela är blygsam.
Aikido är en betydande del av mitt liv, både på och utanför mattan vilket gör mitt liv rikt.

Övrigt:
Jan har genomgått Svenska budo- och kampsportsförbundets licencierade utbildning för gruppinstruktör och klubbinstruktör.

Tomas Hellberg

Grad:
5 Dan, shidoin

Funktion i klubben:
Instruktör och sekreterare, ingår i lokalgruppen

Hur länge har du tränat?
Jag började min Aikidoresa 1997 på Göteborgs Aikidoklubb och gick över till Riai när klubben startade 2003.

Det bästa med träningen?
Att komma in i dojon och kunna stänga av allt utanför och fokusera på träningen.
Det blir närmast en meditativ känsla då fokus och energi är ledordet på mattan.

Övrigt:
Jag håller även träning för seniorer där balans och koordination är  ett viktigt tema. Har gått licensierad klubbinstruktörkurs.

Patric Nordström

Grad:
3 dan, fukushidoin

Funktion i klubben?
Instruktör, med i lokalgruppen

Hur länge har du tränat?
Jag började träna aikido 2000, först på Stockholms Aikidoklubb och sedan på Göteborgs Aikidoklubb. Därefter gjorde jag ett upphåll några år när barnen var små. Jag tränar kvällar och håller pass på tisdag lunch.

Det bästa med träningen?
Jag har tränat lite annat innan men med Aikido kändes som man hade hittat hem. Aikido har allt som jag gillar: kast, låsningar, timing och massor av detaljer. Aikido har så många nivåer, man tror att man har förstått hur en teknik fungerar för att sedan upptäcka att det finns så mycket mer att lära.

Övrigt:
Jag åker ofta på Lewis Bernaldo de Quiros läger och har gått bland annat Fukushidoinutbildningen, MotoriQ kurs i Physical literacy samt SISUs idrottsskadekurs.

Sten Rydell

Grad:
3 dan

Funktion i klubben:
Instruktör

Hur länge har du tränat:
Jag började träna 1985. (Med ett längre uppehåll.)

Det bästa med träningen?
Att den är så oerhört varierande och att man kan känna sig tillfreds efteråt.

Johan Eriksson

Grad:
2 dan

Funktion i klubben:
Instruktör

Hur länge har du tränat?
Jag började träna 2004.

Det bästa med träningen?
Att man mår så bra av den, både fysiskt och mentalt.

Övrigt:
Var uchideshi hos Nemoto Sensei i Iwama, Japan i jul/aug 2009.Johan har genomgått Svenska budo- och kampsportsförbundets licencierade utbildning för gruppinstruktör.

Cendi Gavois

Grad:
2 dan

Funktion i klubben: 
Instruktör. Assisterar på nybörjarträningen.

Hur länge har du tränat?
Sedan 2007. Första åren på Riai Aikido Dojo, senare i Lunds Aikidoklubb. Följt av 9 år på Vanadis Aikidoklubb i Stockholm. Hemma igen på Riai sedan 2022.

Det bästa med träningen?
Rörelseglädje. Ett vackert system.

Övrigt:
Genomgått flertal kurser för omhändertagande vid idrottsskador.
Genomgått SB&K barnledarutbildning.

Sophia Luo Aksnes

Grad:
2 dan

Funktion i klubben?
Instruktör

Hur länge har du tränat?
Jag började träna i januari 2011.

Det bästa med träningen?
The best thing about training for me is the satisfactions I have experienced in different layers: the development of physical strength and physical betterment in general; the development of mental strength (e.g. learning of mind concentration and relaxation at the same time through breathing techniques); and also the experience of kindness and friendship felt in our community. The art of this unique balance in Aikido between mind, body and spirit make it attractive to many, regardless of genders, young or old, physically strong or not-strong build, you will certainly find your own expression here if you put work and heart into it.

Övrigt:
Genomgått utbildningen Idrottskador-akut omhändertagande och SB&K gruppinstruktörsutbildning. Ansvarig för växterna i klubbrummet.

Jonne Ollakka

Grad:
2 dan

Funktion i klubben:
Instruktör

Hur länge har du tränat?
Jag började med aikido i februari 2010.

Det bästa med träningen?
Vi har ett fantastiskt kompisgäng på Riai som gör mig glad varje pass. Aikidoträningen gör mig piggare och starkare.

Övrigt:
Jag är föreningens internrevisor och är med i lokalgruppen på dojon.

Leonard Thimfors

Grad:
2 dan

Funktion i klubben:
Instruktör för grupp 4

Hur länge har du tränat?
Jag tränade mitt första pass år 2010 när jag var 11 år gammal. Från första stund fastnade jag och har varit fast sedan dess.

Det bästa med träningen?
Att träningen saknar slut. Varje gång jag lär mig något nytt dyker tre nya frågor upp, och jag vet att om, och endast om, jag fortsätter gå på träningspassen och anstränga mig kommer dessa nya frågor besvaras och i sin tur ge upphov till ytterligare funderingar.

Den välkomnande stämningen i dojon är ovärderlig. Att ha en plats där man alltid blir hälsad med ett leende och är omgiven av människor som alla brinner för ett gemensamt intresse, och hjälper, stöttar och utmanar en att bli och vara den bästa versionen av sig själv.

Heidi Christensen

Grad:
1 dan

Funktion i klubben:
Ungdomsinstruktör för grupp 4, 13-15 år. Ledamot i styrelsen med ansvar för marknadsföring.

Hur länge har du tränat aikido?
Jag började träna 2009 på Riai Aikido Dojo

Bästa med träningen:
Att det är spännande, utvecklande och meditativt. Jag blir stark och fokuserad, glad och full av energi. I Aikidon blir jag mitt bästa jag och tränar mig i att samspela med andra och jag lär mig förstå mig själv. Jag har stor nytta av Aikidon i mitt yrkesliv. Dessutom träffade jag min kärlek via Aikido.

Övrigt:
Jag är initiativtagarna till vårt koncept After Gi; soppa och samvaro en fredag i månaden efter träning. En perfekt avslutning på veckan! Har genomgått SISU idrottsledarutbildning,  grundkurs i MotoriQ physical literacy och  Idrottsskadekurs.

Hanayo Holst

Grad:
1 dan

Funktion i klubben:
Skriver namnbrickorna på medlemstavlan tillsammans med Pia.
Är på mattan med de vuxna nybörjarna och hjälper till. Och så är jag med i våran fenomenala lokalgrupp.

Hur länge har du tränat?
Sedan hösten 2015

Det bästa med träningen?
Att det är så roligt. Och att jag blir så glad av den.

Jonas Nilton

Grad:
1 dan

Funktion i klubben:
Instruktör för barn- och ungdomsgrupper

Hur länge har du tränat?
Jag har tränat aikido sen 2003, men gjorde ett uppehåll innan jag 2016 lyckligtvis startade på nytt på Riai.

Det bästa med träningen?
Rörelse och träning i alla former ger mig glädje. Aikido är verkligen mångfasetterad träning, både för kropp och knopp. Precis när jag tror jag fattat så hittar jag nästa steg i mitt lärande. Fantastiskt härligt! I barn- och ungdomsgrupperna så bidrar jag med mycket bus och lek. Vi tränar en budoart som erbjuder stor möjlighet för mig att skapa glädje och skratt på mattan.  Tillsammans har vi superkul, de utmanar min förmåga att skapa rolig och utvecklande miljö och jag utmanar dem med att ta nästa steg i sin utveckling. Sen ser jag såklart alltid till att få in lite av min favoritträning – bråklek. Lika stora delar omtanke som kamp.

Övrigt:
Ibland har vi informell ”busträning” även för vuxna som jag tagit initiativet till.

Erland Gullberg

Grad:
2 kyu

Funktion i klubben: 
Jag är ung ledare för grupp 1 och assisterande instruktör för våra tabata-pass.

Hur länge har du tränat?
Jag började träna aikido på Riai när jag var fem och har fortsatt träna sedan dess.

Det bästa med träningen?
Det bästa med träningen är att det alltid finns något nytt att lära sig och utveckla. Man kan aldrig bli färdig med aikido och det tycker jag är jättekul!

Övrigt: 
Jag har gått en idrottsskadekurs och gått Riais unga ledare-utbildning.

Kajsa Norrman

Grad:
2 kyu

Funktion:
Jag hjälper till och tränar grupp 1 på fredagar, och jag är ansvarig för teatergruppen.

Hur länge har du tränat?
Jag började träna 2012, och det var det bästa valet jag gjort i hela mitt liv. Jag hoppas kunna fortsätta träna hela livet.

Det bästa med träningen?
För mig är det bästa med träningen alla fantastiska människor som jag har träffat, och träffar än idag. På klubben finns det en underbar kultur att inkludera och vara respektfull mot alla, vilket tillåter en att skaffa underbara vänner av alla åldrar. Jag kan inte komma på en grupp som jag har haft fler roliga ögonblick med.
En annan sak som bör nämnas är känslan av att vara kraftfull på träningen. I omvärlden ser vi ofta människor som är kraftfulla på ett otrevligt och aggressivt sätt, med syfte att vara ”den starkaste”. Det är, så att säga, inte så najs. På dojon däremot är vi kraftfulla tillsammans, på ett respektfullt sätt.
Självklart är även att vara ledare, och att träffa barnen på fredagarna, veckans höjdpunkt. Att vara en förebild för någon är en härlig känsla som alla borde få uppleva.

Övrigt:
Jag är med i teatergruppen, och ansvarar för att vi träffas och planerar. Jag har även gått Riais unga ledarekurs, en idrottsskadekurs, en filmkurs och physical literacykurs på Bosön.

Jack Jakobsson

Grad:
4 kyu

Funktion i klubben:
Ung ledare för gr 3 på måndagar och torsdagar. Jag är huvudansvarig för dojons teatergrupp

Hur länge har du tränat?
Jag har tränat aikido sedan jag var 5 år och på Riai sedan jag var 7 år. Jag har sedan dess varit övertygad om att jag kommer ta svart bälte och ha hakama!

Det bästa med träningen?
Det bästa med träningarna på Riai är hur anpassningsbar den är för alla möjliga nivåer. I samma grupp kan man träna med dem som tränat sedan de var små och med dem som är nya och började så sent som i högstadiet. Man får själv ett utrymme att välja hur många pass man vill träna i veckan och hur intensiv man vill göra träningen. Nu tränar jag fyra pass i veckan varav två är ung ledarpass med grupp 3. Ledarna på klubben är otroligt öppna för nya idéer och utvecklingar av träningen som till exempel mera fys eller smidighet. Jag älskar även hur accepterad man blir, Riai har alltid sedan jag började varit som mitt andra hem.

Back To Top