skip to Main Content

Instruktörer

Pia Moberg

Grad
6 dan, shidoin
Funktion i klubben:
Grundare och huvudinstruktör, ordförande
Hur länge har du tränat?
Jag började 1974 på Göteborgs aikidoklubb när jag var åtta år. Min pappa Zeth Moberg var en av förgrundsfigurerna på klubben och startade barnträningen, delvis för att han ville att jag skulle börja. Efter några års uppehåll i tonåren har jag tränat mer eller mindre utan uppehåll sedan jag var 15 år. Aikidovärlden var väldigt patriarkal då jag växte upp. Då jag och Jan Bratt grundade aikidoföreningen Riai 2003 var ett av våra mål att bygga en dojo där vuxna, ungdomar och barn skulle få en högkvalitativ träning på sin nivå. Mitt engagemang i barnpedagogik, som resulterat i konceptet Happy Aikido, utvecklar också min egen träning.
Det bästa med träningen:
Det är magiskt hur man kan buga in på ett pass, bli ett med formerna i full koncentration och sedan, efter passet vara helt vitaliserad. Träningen är verkligen för både kropp och själ. Sedan älskar jag själva aikidon för sin egen skull. Kraft och elegans i perfekt kombination.
Övrigt:
Jag åkte till Iwama i Japan första gången 1988 då jag var 22 år. Det var för mig en stor upplevelse att träffa och träna med Morihiro Saito Sensei. Efter det lärde jag mig japanska (hyfsat i alla fall) och blev intresserad av Japan bortom aikidoträningen. Jag har skrivit tre aikidoböcker, utbildar våra Unga Ledare i ett ledarskapsprogram och har gått utbildningar inom idrottsskador, ledarskap och Physical Literacy. Jag är medlem i IAFs (International Aikido Federations) arbetsgrupp för barn och ungdomar: ” IAF Working Group for Children and Youth” där jag på ett internationellt arbetar för att sprida aikido för barn och ungdomar över nationsgränserna.

Jan Bratt

Grad:
6 dan, shidoin
Funktion i klubben:
Grundare och huvudinstruktör, kassör
Hur länge har du tränat?
Efter en kort period med ju-jujutsuträning under Kurt Durevall i slutet av 70-talet  började jag träna aikido 1981 på Göteborgs Aikidoklubb. Aikidoträningen i Göteborg kännetecknades av en kraftfull aikido med ett tydligt funktionellt perspektiv vilket passade mig. Jag tränade för Morihiro Saito sensei första gången 1988 i Stockholm/Köpenhamn för att ett par år därefter bli uchi-deshi i Iwama 1990. Att få möjligheten att träna i O-senseis dojo under Morihiro Saito senseis ledning var för mig en fantastisk upplevelse.

2003 grundade jag tillsammans med Pia Moberg Riai Aikido Dojo för att förverkliga våra idéer om en stor dojo med traditionell aikidoträning. En viktig utmaning för oss är hur man hanterar en tradition utan att stelna i minnen av det förgångna och samtidigt bygga en stark och progressiv rörelsekultur. En central del för oss på Riai är själva dojon, och att ge de som tränar de bästa förutsättningarna för att studera aikido i en miljö som är välkomnande, inkluderande och trygg. En annan faktor är att kvalitén på träningen hos oss på Riai ska vara i absolut toppklass med både inbjudna och egna instruktörer. Ett sätt för oss att upprätthålla vår kvalité är att förhålla sig accepterande till andra stilar och duktiga aikidokas men även utvärderande till  våra egna metoder och föreställningar om hur vi bygger kvalité kring träningen. En annan viktig sak för oss är att bjuda in och träna för olika aikidolärare med perspektiv på den aikido vi utför samt att bygga sociala nätverk kring träningen både i Sverige och internationellt. I vår tradition finns det, genom Saito sensei, en omfattande dokumentation av O-senseis aikido. Denna dokumentation är tillgänglig som stöd för alla som tränar aikido för att själva kunna ta del av traditionen, vilket vi starkt uppmuntrar.

Det bästa med träningen?
Jag fascineras fortfarande av teknikerna som ett uttryck för underliggande principer som är tillämpbara både på och utanför mattan. Min uppfattning är att ”systemet” aikido efter hand blir kommunicerande till utövaren på ett individuellt och personligt plan, för egen del helt utan någon slags metafysisk koppling. Genom att repetitivt utöva vissa grundläggande mönsterrörelser har jag tillgång till ett fantastisk rörelsesystem, liknande ett språk eller konstform. Att fysiskt röra på sig är naturligtvis en viktig bit, aikido utförs huvudsakligen praktiskt i dojon. Eftersom mycket av träningen utförs tillsammans med andra personer är det ofta svårt att träna utan att vara riktigt fokuserad, och upplevelsen av koncentration och närvaro är för mig en stor del av tjusningen.
Aikido är både en individuell resa och en gruppresa. Det innebär träningskamrater som bidrar till min utveckling genom perspektiv på träningen, samt – enkelheten, allt jag behöver göra är att själv ta mig till träningen.
Dojons hela verksamhet är av stor betydelse för att skapa en levande och relevant dojo. Att medverka till att ytterst förändra aikidons framtid är naturligtvis väldigt tillfredsställande, även om just vår insats i det stora hela är blygsam.
Aikido är en betydande del av mitt liv, både på och utanför mattan vilket gör mitt liv rikt.

Övrigt:
Jan har genomgått Svenska budo- och kampsportsförbundets licencierade utbildning för gruppinstruktör och klubbinstruktör.

Tomas Hellberg

Grad:
4 Dan, shidoin

Funktion i klubben:
Instruktör och sekreterare, ingår i lokalgruppen

Hur länge har du tränat?
Jag började min Aikidoresa 1997 på Göteborgs Aikidoklubb och gick över till Riai när klubben startade 2003.

Det bästa med träningen?
Att komma in i dojon och kunna stänga av allt utanför och fokusera på träningen.
Det blir närmast en meditativ känsla då fokus och energi är ledordet på mattan.

Övrigt:
Jag håller även träning för seniorer där balans och koordination är  ett viktigt tema. Har gått licensierad klubbinstruktörkurs.

Henrik Martén

Grad:
3 dan

Funktion i klubben:
Instruktör

Hur länge har du tränat?
Jag gjorde mina första pass hösten 1999, på Göteborgs Aikidoklubb. Har tränat på Riai sedan vi startade 2003.

Det bästa med träningen?
Det bästa för mig är den ständiga upptäcktsfärden, att fler och fler rum hela tiden öppnar sig. Det gör att träningen aldrig upphör vara angelägen, spännande och lustfylld. Aikido är fullt av underbara paradoxer! Ett konkret sätt utveckla både yttre och inre närvaro och balans. En träningsform som låter oss utveckla förmågan att leda genom att följa. Allt måste ske i total avspänning och följsamhet, men bygger samtidigt på en centrerad kraftfullhet både fysiskt och mentalt. Alltmer består min träningsglädje i att se dessa kvaliteter utvecklas och stärkas hos träningskamraterna, och alldeles särskilt hos ungdomar och unga vuxna.

Övrigt:
När man ger sig ut på läger märker man att Aikidon finns överallt i världen. Gläder mig åt alla aikidovänner, gamla och unga, som fortsätter att inspirera och utmana mig.

Heidi Christensen

Grad:
1 dan

Funktion i klubben:
Ungdomsinstruktör för grupp 4, 13-15 år. Ledamot i styrelsen med ansvar för marknadsföring.

Hur länge har du tränat aikido?
Jag började träna 2009 på Riai Aikido Dojo

Bästa med träningen:
Att det är spännande, utvecklande och meditativt. Jag blir stark och fokuserad, glad och full av energi. I Aikidon blir jag mitt bästa jag och tränar mig i att samspela med andra och jag lär mig förstå mig själv. Jag har stor nytta av Aikidon i mitt yrkesliv. Dessutom träffade jag min kärlek via Aikido.

Övrigt:
Jag är initiativtagarna till vårt koncept After Gi; soppa och samvaro en fredag i månaden efter träning. En perfekt avslutning på veckan! Har genomgått SISU idrottsledarutbildning,  grundkurs i MotoriQ physical literacy och  Idrottsskadekurs.

Patric Nordström

Grad:
3 dan, fukushidoin

Funktion i klubben?
Instruktör, med i lokalgruppen

Hur länge har du tränat?
Jag började träna aikido 2000, först på Stockholms Aikidoklubb och sedan på Göteborgs Aikidoklubb. Därefter gjorde jag ett upphåll några år när barnen var små. Jag tränar kvällar och håller pass på tisdag lunch.

Det bästa med träningen?
Jag har tränat lite annat innan men med Aikido kändes som man hade hittat hem. Aikido har allt som jag gillar: kast, låsningar, timing och massor av detaljer. Aikido har så många nivåer, man tror att man har förstått hur en teknik fungerar för att sedan upptäcka att det finns så mycket mer att lära.

Övrigt:
Jag åker ofta på Lewis Bernaldo de Quiros läger och har gått bland annat Fukushidoinutbildningen, MotoriQ kurs i Physical literacy samt SISUs idrottsskadekurs.

Felix Langenius

Grad:
1 dan

Funktion i klubben?
Jag är huvudinstruktörer för grupp 2A (7-9 år). Jag har också delat ansvar för grupp 3 (10-12 år), crossfit samt för ’ukemitisdagar’ med fokus på grundläggande och avancerade falltekniker. Just ukemi är det som jag är lite extra—- . Förutom mina officiella ansvar som ledare inkluderar mina funktioner i Riai att testa nya sätt att ta emot tekniker och falla. Detta för att förbättra eller skapa ny ukemi. På något sätt betyder kanske detta att jag är klubbens försökskanin gällande fall. Men i slutändan är det så jag vill ha det. Att vara en av ledarna på Riai Aikido Dojo är faktiskt något av det bästa man kan vara.

Hur länge har du tränat?
I barngruppen började jag sommaren 2011 när jag skulle fylla 9 år. Då var det grupp 3 som gällde för min del och där gick jag tills 12-årsåldern. Efter det alternerade jag mellan grupp 4 och vuxengruppen. Nu för tiden tränar jag på vuxenpassen och instruerar för barnen och ungdomarna. Det har jag gjort sedan 2016. Det bästa med träningen? Att säga ”ledarskapet” tycker jag är lite fusk, så därför måste jag säga ukemi. När man låter sig kastas runt på mattan får man en riktig adrenalinkick. Man aktiverar ju hela kroppen också, så att säga att det inte är en bra träningsform skulle vara en lögn.

Övrigt:
Utbildningar: Physical literacy (grund- och fortsättningskurs), Unga ledare, idrottsskador.
Mottagare av Idrottsfondens Ungdomsstipendie vt 2020.

Sophia Luo Aksnes

Grad:
2 dan

Funktion i klubben?
Instruktör

Hur länge har du tränat?
Jag började träna i januari 2011.

Det bästa med träningen?
The best thing about training for me is the satisfactions I have experienced in different layers: the development of physical strength and physical betterment in general; the development of mental strength (e.g. learning of mind concentration and relaxation at the same time through breathing techniques); and also the experience of kindness and friendship felt in our community. The art of this unique balance in Aikido between mind, body and spirit make it attractive to many, regardless of genders, young or old, physically strong or not-strong build, you will certainly find your own expression here if you put work and heart into it.

Övrigt:
Genomgått utbildningen Idrottskador-akut omhändertagande och SB&K gruppinstruktörsutbildning. Ansvarig för växterna i klubbrummet.

Leonard Thimfors

Grad:
1 dan

Funktion i klubben:
Instruktör för grupp 4

Hur länge har du tränat?
Jag tränade mitt första pass år 2010 när jag var 11 år gammal. Från första stund fastnade jag och har varit fast sedan dess.

Det bästa med träningen?
Att träningen saknar slut. Varje gång jag lär mig något nytt dyker tre nya frågor upp, och jag vet att om och endast om jag fortsätter gå på träningspassen och anstränga mig kommer dessa nya frågor besvaras och i sin tur ge upphov till ytterligare funderingar.

Den välkomnande stämningen i dojon är ovärderlig. Att ha en plats där man alltid blir hälsad med ett leende och är omgiven av människor som alla brinner för ett gemensamt intresse, och hjälper, stöttar och utmanar en att bli och vara den bästa versionen av sig själv.

Carl Stenmark

Grad:
1 dan

Funktion i klubben:
Instruktör

Hur länge har du tränat?
Aktivt har jag tränat i snart sex år. Jag började på Riai aikido dojo 2007 och tränade sedan en period i Skövde och nu är jag tillbaka i Göteborg.

Det bästa med träningen?
Den energi och det lugn man får av träningen samt gemenskapen på dojon. Alla kan träna med varandra oavsett grad och utvecklas i sin egen takt mentalt, fysiskt och tekniskt.

Orvar Stenberg

Grad
1 kyu

Funktion i klubben:
Jag är instruktör för grupp 4, alltså de 13-15 år, och så tränar jag även mycket själv.

Hur länge har du tränat?
Jag började träna när jag var ungefär 9 år, alltså 2012. Min kompis tränade på Riai, och jag tyckte att det verkade spännande, så då följde jag med honom en gång. Jag fastnade direkt!

Det bästa med träningen?
Det jag gillar med aikido är att det skiljer sig från många andra kampsporter. Jag tränade karate ett tag innan aikidon, och jag märkte att det var väldigt militäriskt och hårt. Sedan när jag kom till Riai då blev jag förvånad över hur kul man kan ha det, fast att det ändå är bra träning! Vi jobbar med Happy Aikido på Riai, och det handlar just om att träna och ha kul. Gemenskapen är också otroligt viktig, och jag har skaffat många bra kompisar genom aikidon!

Övrigt:
Jag är med i Riai Aikdo Taiko Drum Circle, där vi spelar på stora traditionella japanska taikotrummor. Det sätter verkligen atmosfären vid uppvisningar, och är väldigt kul också! Jag har även varit med och lärt mig mycket om konceptet Physical Literacy, som är likt Riais ”Happy Aikido”, då det handlar om att njuta av och förstå rörelse. Jag har också gått Unga Ledar-programmet, och varit med på Idrottsskadekurser, så ni är i säkra händer!

Emmy Segerström

Grad:
3 kyu

Funktion i klubben:
Jag är Ung Ledare för grupp 1 (5-7 år) och grupp 2b (7-9 år).

Hur länge har jag tränat?
Jag började träna när jag var 12 år (2016) eftersom min kompis drog med mig. Redan efter första träningspasset fastnade jag för Aikido. Mina föräldrar var till en början skeptiska till sporten eftersom de var oroliga att det skulle vara för våldsamt för mig. Men de insåg väl ganska snart att jag inte tänkte sluta tjata förrän de lät mig börja och nu har de båda en positiv inställning till Aikidon.

Det bästa med träningen?
Det bästa med Riai enligt mig är gemenskapen och den accepterande atmosfären. Alla är öppna för att skaffa nya vänner och oavsett vem du är så blir du välkomnad och accepterad. Jag har aldrig tidigare varit särskilt intresserad av sport men Aikido passar mig eftersom det inte är tävlingsinriktat. Man kan träna och utvecklas i sin egna takt utan att känna någon press. Men samtidigt blir man motiverad att träna hårdare eftersom alla finns där för att stötta en, heja på och hjälpa till när det behövs.

Övrigt:
Jag är med i teatergruppen där jag tillsammans med de andra skriver och framför pjäser. Jag har gått Unga Ledarutbildningen, SISUs idrottsskadekurs och Physical Literacy utbildningen.

Alina Feiner

Grad:
3 kyu

Funktion i klubben:
Ung Ledare för olika barngrupper

Hur länge har du tränat?
Jag började i barngruppen när jag var fem år, 2009.

Det bästa med träningen?
Med själva arten gillar jag fokuset på balans. Dels att behålla sin egen balans och stabilitet, och att bryta andras balans. Men också hur formerna är balanserade så att aikidon kan betraktas som en konstform. Jag tycker om stabiliteten som finns i aikidon, att alla former kretsar kring ett centrum. Något av det bästa med träningen är dock alla härliga människor. Det är bra sammanhållning och schysst stämning på dojon.

Övrigt:
Jag är med i Riai Taiko Drum Circle och medverkar även då och då i teatergruppen. År 2017 gick jag Unga Ledarutbildning. Har gått kurs i Physical Literacy och idrottskadeutbildning.

Kajsa Norrman

Grad:
3 kyu

Funktion:
Jag hjälper till och tränar grupp 1 på fredagar, och jag är ansvarig för teatergruppen.

Hur länge har du tränat?
Jag började träna 2012, och det var det bästa valet jag gjort i hela mitt liv. Jag hoppas kunna fortsätta träna hela livet.

Det bästa med träningen?
För mig är det bästa med träningen alla fantastiska människor som jag har träffat, och träffar än idag. På klubben finns det en underbar kultur att inkludera och vara respektfull mot alla, vilket tillåter en att skaffa underbara vänner av alla åldrar. Jag kan inte komma på en grupp som jag har haft fler roliga ögonblick med.
En annan sak som bör nämnas är känslan av att vara kraftfull på träningen. I omvärlden ser vi ofta människor som är kraftfulla på ett otrevligt och aggressivt sätt, med syfte att vara ”den starkaste”. Det är, så att säga, inte så najs. På dojon däremot är vi kraftfulla tillsammans, på ett respektfullt sätt.
Självklart är även att vara ledare, och att träffa barnen på fredagarna, veckans höjdpunkt. Att vara en förebild för någon är en härlig känsla som alla borde få uppleva.

Övrigt:
Jag är med i teatergruppen, och ansvarar för att vi träffas och planerar. Jag har även gått Riais unga ledarekurs, en idrottsskadekurs, en filmkurs och physical literacykurs på Bosön.

Einar Klint

Grad:
2 kyu

Funktion i klubben:
Tränar i grupp 4 och vägen till shodan.

Hur länge har du tränat?
Jag började träna i dojon ungefär ett halvår efter jag flyttade till Göteborg, så i början av 2015. Då var jag 12 år och har tränat sedan dess.

Det bästa med träningen?
Jag känner att Aikido ger mig ett lugn och en känsla av att känna av kraft som man inte får någon annan stans. Kombinationen mellan det fysiska och det mentala gör att det blir något alldeles eget, något som jag älskar. Utöver själva träningen har jag också fått många vänner och den sociala gemenskapen är enligt mig lika härlig som teknikerna och fallen.

Övrigt:
Jag har varit Ung Ledare i ett par år och gått utbildningen för Unga Ledare på Riai. Jag har också varit på Physical Literacy och gått en kurs om förebyggande åtgärder för idrottsskador. Sedan är jag också med i trumgruppen, vilket är väldigt kul och något jag ser fram emot att utveckla.

Jonas Nilton

Grad:
1 kyu

Funktion i klubben:
Instruktör för barn- och ungdomsgrupper

Hur länge har du tränat?
Jag har tränat aikido sen 2003, men gjorde ett uppehåll innan jag 2016 lyckligtvis startade på nytt på Riai.

Det bästa med träningen?
Rörelse och träning i alla former ger mig glädje. Aikido är verkligen mångfasetterad träning, både för kropp och knopp. Precis när jag tror jag fattat så hittar jag nästa steg i mitt lärande. Fantastiskt härligt! I barn- och ungdomsgrupperna så bidrar jag med mycket bus och lek. Vi tränar en budoart som erbjuder stor möjlighet för mig att skapa glädje och skratt på mattan.  Tillsammans har vi superkul, de utmanar min förmåga att skapa rolig och utvecklande miljö och jag utmanar dem med att ta nästa steg i sin utveckling. Sen ser jag såklart alltid till att få in lite av min favoritträning – bråklek. Lika stora delar omtanke som kamp.

Övrigt:
Ibland har vi informell ”busträning” även för vuxna som jag tagit initiativet till.

Johan Eriksson

Grad:
2 dan

Funktion i klubben:
Instruktör

Hur länge har du tränat?
Jag började träna 2004.

Det bästa med träningen?
Att man mår så bra av den, både fysiskt och mentalt.

Övrigt:
Var uchideshi hos Nemoto Sensei i Iwama, Japan i jul/aug 2009.Johan har genomgått Svenska budo- och kampsportsförbundets licencierade utbildning för gruppinstruktör.

Kareem Kent

Grad:
3 kyu

Funktion i klubben:
jag har varit Ung Ledare för grupp 2 och är nu Ung Ledare för 3 (och 4 vid behov). Jag tränar själv på vuxenträningen och i gruppen ”Vägen till shodan”.

Hur länge har du tränat?
Jag har tränat sedan 2007 då jag började på Riai, Sedan så bytte jag till Gamlestadens aikido klubb och kom tillbaka till Riai 2016. När jag började träna så kände jag, att när jag visade tekniker för mina vänner så fungerade inte teknikerna. Jag ville alltid förstå varför det inte funkade. Men nu så förstår jag hur fler och fler tekniker fungerar och hur man kan använda dem på riktigt.

Det bästa med träningen?
Det bästa med träningen är nog sambandet som skapas mellan alla som jag tränar med. Att lyckas med en uppgift har bevisats vara en av de bästa sätten att skapa gemenskap och jag känner att efter en träning så kan jag sitta och ha en konversation med vilken person i dojon som helst, som jag ibland gör till exempel på spårvagnen hem eller i köket. Detta är en gemenskap som jag inte har/har haft i någon annan grupp eller klass och det är det jag tycker är mest underbart med aikidon.

Övrigt:
Jag har gått Ung Ledarekursen på Riai, varit med på MotorIQ i Göteborg och i Stockholm. Jag är med i teatergruppen och har varit med och planerat Happy Aikido summer camp vid två tillfällen.

Djamin Kent

Grad:
3 kyu ungdomsgrad

Funktion i klubben?
Jag är ungledare för grupp 2A och tränar med Grupp 4 och ”Vägen till shodan”.

Hur länge har du tränat?
Jag började träna när jag var fem i Gamlestadens Aikido Dojo. Efter några år senare bytte jag till Riai Aikido Dojo där jag snabbt kände mig som en del av gruppen, jag gillar verkligen att träna på Riai, det är precis lika kul att komma in i Dojon och träna som det var när jag började. Jag blev en utbildad Ung Ledare 2018 och tycker att det är otroligt kul att lära vidare det jag själv har lärt mig.

Det bästa med träningen?
Det bästa med träningen är gemenskapen och alla vänner man får runt hela Sverige när man går på läger eller när man går på olika kurser.

Övrigt:
Jag har gått på en idrottskadekurs, flera physical literacy kurser, en filmkurs och Unga Ledarutbildningskurs. Jag är också med i teatergruppen.

Stefan Bede

Grad:
2 kyu

Funktion i klubben?
Instruktör

Hur länge har du tränat?
Gjorde en termin i slutet av 90-talet. Sedan när vår son började träna 2011 fick jag blodad tand igen.

Det bästa med träningen?
Att alla tränar på lika villkor. Att det inte finns något tävlingsmoment, vilket gör att jag får arbeta med mig själv tillsammans med mina träningskamrater. Det finns ingen konkurrens utan alla hjälper varandra. Att vara så fokuserad på en sak och att resten av världen inte har tillträde till min hjärna är renande. Ett träningspass går så fort! Sedan är aikidon så snygg och elegant, samtidigt som den har en fasthet och attityd! När det ser uppgjort ut är formen och tekniken som renast. Det tilltalar mig oerhört mycket …

Övrigt:
Instruktörsutbildning steg 1 och 2 i Svenska Budo och Kampsportsförbundets regi.

Jonne Ollakka

Grad:
2 dan

Funktion i klubben:
Instruktör

Hur länge har du tränat?
Jag började med aikido i februari 2010.

Det bästa med träningen?
Vi har ett fantastiskt kompisgäng på Riai som gör mig glad varje pass. Aikidoträningen gör mig piggare och starkare.

Övrigt:
Jag är föreningens internrevisor och är med i lokalgruppen på dojon.

Sten Rydell

Grad:
3 dan

Funktion i klubben:
Instruktör

Hur länge har du tränat:
Jag började träna 1985. (Med ett längre uppehåll.)

Det bästa med träningen?
Att den är så oerhört varierande och att man kan känna sig tillfreds efteråt.

Caroline Wallström

Grad:
1 kyu

Funktion i klubben:
Barninstruktör för grupp 2 (7-9 år)

Hur länge har du tränat?
Jag började träna på aikido hösten 2015 efter att jag har sett Riais uppvisningar på Göteborgs Kulturkalas flertalet gånger. Jag var lite osäker om jag ville börja men det såg otroligt häftigt ut med alla fall och tekniker att jag valde börja samtidigt som jag började på en ny utbildning.
Tränade aktivt i fyra år samtidigt som jag instruerade grupp 2A på söndagar, sedan flyttade jag till Kanada vilket resulterade i ett uppehåll då det inte fanns en aikido klubb tillgänglig i stan. Jag började återigen träna november 2021 när jag flyttade tillbaka till Sverige och VT22 tog jag över min gamla grupp 2 på onsdagarna.

Det bästa med träningen?
Att världen utanför träningen försvinner, man lever här och nu. Oavsett hur jag känner mig innan träningen så tar jag mig alltid dit och det känns alltid bra efteråt, jag känner mig mer sansad, jordnära, fokuserad och tillfreds. Det är också väldigt roligt och häftigt att kunna kasta andra samt att bli kastad i ett högt tempo. När man upptäcker att man gör rätt former genom kroppen är storslaget och man blir mer motiverad till att lära sig mer! Jag får även ”aha” upplevelser när jag instruerar barnen och då kan jag använda mina nya kunskaper i min egna träning samt använda aikidon till vardags på olika sätt.
För mig är gemenskapen också en stor del av träningen, då vi stöttar och hjälper varandra samt umgås efter träningarna t.ex i bastun, tar en fika i köket eller går ut och äter.

Övrigt:
Jag har suttit som styrelseledamot i Svenska Budo- och Kampsportsförbundet, Distrikt Väst. Har gått en kurs i SISUs akut omhändertagande vid idrottsskada och grundkurs i MotorIQ Physical Literacy.
Ska även gå en ledarutbildning via Svenska Budo- och Kampsportsförbundet i Stockholm våren 2022.

Viggo Thiria

Grad:

Funktion i klubben:

Hur länge har du tränat?

Det bästa med träningen?

Övrigt:

Andrea Jivén

Grad:

Funktion i klubben:

Hur länge har du tränat?

Det bästa med träningen?

Övrigt:

Erland Gullberg

Grad:  4 kyu

Funktion i klubben: Jag är ung ledare för grupp 1 och assisterande instruktör för våra tabata-pass.

Hur länge har du tränat? Jag började träna aikido på Riai när jag var fem och har fortsatt träna sedan dess.

Det bästa med träningen? Det bästa med träningen är att det alltid finns något nytt att lära sig och utveckla. Man kan aldrig bli färdig med aikido och det tycker jag är jättekul!

Övrigt: Jag har gått en idrottsskadekurs och gått Riais unga ledare-utbildning.

Nisse Bede

Grad: 4 kyu

Funktion i klubben:  Ung ledare, jag håller i onsdagsträningen för grupp 2 tillsammans med andra unga ledare/instruktörer.

Hur länge har du tränat?  Jag har tränat sen jag var 5, alltså 2011.

Det bästa med träningen? Det bästa med träningen för mig är hur bra det känns när man sätter en teknik precis rätt, också att man märker hur man själv utvecklas, att man kan känna sig nöjd/stolt med sin träning utan att någon annan ger dig beröm.

Övrigt: Jag har gått utbildningen för unga ledare och Akut omhändertagande vid idrottsskada.

Back To Top