skip to Main Content

Grad
6 dan, shihan
Funktion i klubben:
Grundare och huvudinstruktör, ordförande
Hur länge har du tränat?
Jag började 1974 på Göteborgs aikidoklubb när jag var åtta år. Min pappa Zeth Moberg var en av förgrundsfigurerna på klubben och startade barnträningen, delvis för att han ville att jag skulle börja. Efter några års uppehåll i tonåren har jag tränat mer eller mindre utan uppehåll sedan jag var 15 år. Aikidovärlden var väldigt patriarkal då jag växte upp. Då jag och Jan Bratt grundade aikidoföreningen Riai 2003 var ett av våra mål att bygga en dojo där vuxna, ungdomar och barn skulle få en högkvalitativ träning på sin nivå. Mitt engagemang i barnpedagogik, som resulterat i konceptet Happy Aikido, utvecklar också min egen träning.
Det bästa med träningen:
Det är magiskt hur man kan buga in på ett pass, bli ett med formerna i full koncentration och sedan, efter passet vara helt vitaliserad. Träningen är verkligen för både kropp och själ. Sedan älskar jag själva aikidon för sin egen skull. Kraft och elegans i perfekt kombination.
Övrigt:
Jag åkte till Iwama i Japan första gången 1988 då jag var 22 år. Det var för mig en stor upplevelse att träffa och träna med Morihiro Saito Sensei. Efter det lärde jag mig japanska (hyfsat i alla fall) och blev intresserad av Japan bortom aikidoträningen. Jag har skrivit tre aikidoböcker, utbildar våra Unga Ledare i ett ledarskapsprogram och har gått utbildningar inom idrottsskador, ledarskap och Physical Literacy. Jag är medlem i IAFs (International Aikido Federations) arbetsgrupp för barn och ungdomar: ” IAF Working Group for Children and Youth” där jag på ett internationellt arbetar för att sprida aikido för barn och ungdomar över nationsgränserna.

Back To Top