skip to Main Content

Grad:
6 dan, shidoin
Funktion i klubben:
Grundare och huvudinstruktör, kassör
Hur länge har du tränat?
Efter en kort period med ju-jujutsuträning under Kurt Durevall i slutet av 70-talet  började jag träna aikido 1981 på Göteborgs Aikidoklubb. Aikidoträningen i Göteborg kännetecknades av en kraftfull aikido med ett tydligt funktionellt perspektiv vilket passade mig. Jag tränade för Morihiro Saito sensei första gången 1988 i Stockholm/Köpenhamn för att ett par år därefter bli uchi-deshi i Iwama 1990. Att få möjligheten att träna i O-senseis dojo under Morihiro Saito senseis ledning var för mig en fantastisk upplevelse.

2003 grundade jag tillsammans med Pia Moberg Riai Aikido Dojo för att förverkliga våra idéer om en stor dojo med traditionell aikidoträning. En viktig utmaning för oss är hur man hanterar en tradition utan att stelna i minnen av det förgångna och samtidigt bygga en stark och progressiv rörelsekultur. En central del för oss på Riai är själva dojon, och att ge de som tränar de bästa förutsättningarna för att studera aikido i en miljö som är välkomnande, inkluderande och trygg. En annan faktor är att kvalitén på träningen hos oss på Riai ska vara i absolut toppklass med både inbjudna och egna instruktörer. Ett sätt för oss att upprätthålla vår kvalité är att förhålla sig accepterande till andra stilar och duktiga aikidokas men även utvärderande till  våra egna metoder och föreställningar om hur vi bygger kvalité kring träningen. En annan viktig sak för oss är att bjuda in och träna för olika aikidolärare med perspektiv på den aikido vi utför samt att bygga sociala nätverk kring träningen både i Sverige och internationellt. I vår tradition finns det, genom Saito sensei, en omfattande dokumentation av O-senseis aikido. Denna dokumentation är tillgänglig som stöd för alla som tränar aikido för att själva kunna ta del av traditionen, vilket vi starkt uppmuntrar.

Det bästa med träningen?
Jag fascineras fortfarande av teknikerna som ett uttryck för underliggande principer som är tillämpbara både på och utanför mattan. Min uppfattning är att ”systemet” aikido efter hand blir kommunicerande till utövaren på ett individuellt och personligt plan, för egen del helt utan någon slags metafysisk koppling. Genom att repetitivt utöva vissa grundläggande mönsterrörelser har jag tillgång till ett fantastisk rörelsesystem, liknande ett språk eller konstform. Att fysiskt röra på sig är naturligtvis en viktig bit, aikido utförs huvudsakligen praktiskt i dojon. Eftersom mycket av träningen utförs tillsammans med andra personer är det ofta svårt att träna utan att vara riktigt fokuserad, och upplevelsen av koncentration och närvaro är för mig en stor del av tjusningen.
Aikido är både en individuell resa och en gruppresa. Det innebär träningskamrater som bidrar till min utveckling genom perspektiv på träningen, samt – enkelheten, allt jag behöver göra är att själv ta mig till träningen.
Dojons hela verksamhet är av stor betydelse för att skapa en levande och relevant dojo. Att medverka till att ytterst förändra aikidons framtid är naturligtvis väldigt tillfredsställande, även om just vår insats i det stora hela är blygsam.
Aikido är en betydande del av mitt liv, både på och utanför mattan vilket gör mitt liv rikt.

Övrigt:
Jan har genomgått Svenska budo- och kampsportsförbundets licencierade utbildning för gruppinstruktör och klubbinstruktör.

Back To Top