skip to Main Content

Om Riai

Aikidoföreningen Riai Aikido Dojo är en ideell idrottsförening, medlem i Svenska Budo och kampsportsförbundet som i sin tur är medlem i RF (Riksidrottsförbundet). Ingen på föreningen får ut något arvode eller lön, alla undervisar och tränar på lika villkor. Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar att städa, hålla ordning och visa respekt mot varandra. Föreningen har ett genusperspektiv där målet är att ha lika många kvinnor som män.

Vår nuvarande styrelse 2019-2020

Pia Moberg, ordförande Jan Bratt, kassör Tomas Hellberg, lHeidi Christensen, suppleant

Övriga förtroendeuppdrag: Pia är ordförande i valberedningen för Svenska Budo och kampsportsförbundet Distrikt Väst och Sveriges representant i IAFs arbetsgrupp för barn- och ungdomsutveckling.

Back To Top