skip to Main Content

Waza & Ukemi

Vi tränar oftast två och två. Aikidon har både kasttekniker och fastlåsande tekniker. Varje teknik i aikido utförs vanligtvis i tre steg: först en balansbrytning, sedan utförs själva tekniken och till sist en avslutning. En viktig del av aikidoträningen handlar om ukemi, fallteknik.

Back To Top