skip to Main Content

Aikido på Riai

Aikido på Riai

Aikido är en tävlingsfri japansk kampkonst där grundtanken är att en mindre kraft leder en större kraft. Aikido tränas av kvinnor och män tillsammans och alla utgår från sina egna förutsättningar. Det har mindre betydelse om du är liten eller stor, kort eller lång, svag eller stark–aikido bygger på teknik och rörelse inte storlek eller styrka!Nybörjarträningen hos oss innehåller ordentlig uppvärmning varvat med varierade övningar som utvecklar din styrka, balans, och rörlighet. Vi fokuserar i början på några få effektiva rörelser/principer med och utan redskap samt grunderna till en bra fallteknik. All bra aikidoträningen skall utföras med full fokusering och koncentration. Som en följd av detta ger vår aikido också ett bra självskydd.

Back To Top