skip to Main Content

Grad:
1 dan

Funktion i klubben:
Instruktör

Hur länge har du tränat?
Aktivt har jag tränat i snart sex år. Jag började på Riai aikido dojo 2007 och tränade sedan en period i Skövde och nu är jag tillbaka i Göteborg.

Det bästa med träningen?
Den energi och det lugn man får av träningen samt gemenskapen på dojon. Alla kan träna med varandra oavsett grad och utvecklas i sin egen takt mentalt, fysiskt och tekniskt.

Back To Top