skip to Main Content

Träning på Unga Riai

Riai Aikido Dojos barn- och ungdomsverksamhet erbjuder barn och ungdomar mellan 5–14 år en spännande aikidoträning. Under VT 2015 är vår barn- och ungdomsverksamhet uppdelad i fem grupper.

Åldersgränserna i de olika grupperna är inte fixerade. Barn utvecklas i olika takt både fysiskt, mentalt och känslomässigt. Ibland kan ett barn i en viss ålder ha behov av mycket lek och spring, och ett annat barn i samma ålder uppvisa en större önskan om teknikträning och ha en stor förmåga till koncentration. Andra faktorer som spelar in när man väljer grupp är kompisar och syskon. Vi blandar i de flesta grupperna nybörjare och fortsättare. Vid behov delar vi istället gruppen vissa delar av lektionen för att tillgodose behov på de olika nivåerna inom gruppen.

Vår filosofi och pedagogik

Den aikido vi tränar på Riai Aikido Dojo är en traditionell japansk budoart i modern tappning. Att lära sig hälsa in ordentligt, sitta tyst och titta för att sedan parvis utföra de olika momenten är en övning i sig. Vårt fokus under träningen är att barnen skall finna rörelseglädje i fallträning och teknikträning. Vi varvar med pedagogiska lekar som lär barnen koordination och uthållighet. Vi ger en träning där barn och ungdomar utvecklas motoriskt i en tävlingsfri miljö där de kan utveckla sin självmedvetenhet och koncentrationsförmåga. Vi som är instruktörer arbetar medvetet med könsroller, där pojkar och flickor tränar på lika villkor.

Ett viktig del av träningen är att visa respekt för varandra och lära sig samarbete. I grupp 1 & 2 (5-7 år) lär vi ut ett antal enkla grepp- och kasttekniker, där leken står i centrum. I grupp 3 (7-9 år) utökar vi teknikrepertoaren något men leken tar fortfarande stor plats. I grupp 4 (9-11 år) är teknikdelen dominerande och vi kräver ett större fokus av barnen. För att gå i grupp 4 skall man fylla tio år innevarande termin och gå i minst tredje klass (man kan var nio år och gå i grupp 4 om man tränat minst en termin i grupp 3). Grupp 5 (12-16 år) har fokus på teknikdelen.

Träning med jo och bokken (trästav och träsvärd) introduceras i grupp 3 och blir ett obligatoriskt inslag i grupp 4 och 5.

De barn som går i grupp 1, 2 och 3 får närvarodiplom efter avslutad termin. De som går i grupp 4 och 5 ingår i Unga Riais graderingssystem. Om man är nio år utan tidigare erfarenhet av aikido vill vi att man går i grupp 3. Går man i 4:an i skolan och fyllt tio år börjar man direkt i grupp 4.

Under pågående träning vill vi att barnen inte kommunicerar med föräldrarna ”på utsidan” av dojon då detta distraherar träningen. Endast vid terminens sista träningstillfälle är föräldrar, släkt och vänner välkomna att aktivt titta på. Alla föräldrar är välkomna att vara med på barnets träning i grupp 1, 2, 3 kostnadsfritt om man så vill. Man kan vara med då och då, eller varje gång. Du bestämmer själv! Det är roligt att dela en aktivitet med sitt/sina barn, dessutom för du som förälder också röra på dig och lära dig aikido på köpet.

Det är också viktigt att komma ihåg att ingen kan ”misslyckas” eller “göra fel” rent tekniskt (rätta därför inte era barn under träningen eller efteråt). Målet är att de gör sitt bästa, koncentrerar sig, visar respekt för varandra och tycker träningen är rolig. Då har vi alla lyckats! Undantaget kan vara de äldre medlemmarna i ungdomsgruppen som har ett antal tekniker att träna in inför en gradering eller uppvisning.

Träningskläder

Enkla träningskläder räcker de första veckorna, byxor och tröja med långa ärmar. Vi uppmanar dock alla att köpa en dräkt så fort så möjligt, dels för att det är mer ändamålsenligt med dräkt, dels för att det är en viktig identitetsskapande faktor att ha en riktigt gi (träningsdräkt) på sig. Träningen sker barfota så det är viktigt att du tvättar fötterna innan träningen.

Betalning och anmälan

Är du ny hos oss anmäler du dig på formuläret här på vår hemsida www.riai.se. Där fyller du i namn och kontaktinformation samt vilken grupp anmälan avser (skriv gärna fler e-postadresser om du vill!). Du betalar till

föreningens bankgiro och är därigenom anmäld. I avgiften ingår även en försäkring från Riksidrottsförbundet. Vi har max 25 registrerade deltagare per grupp. Syskonrabatt 200 kr. familjerabatt 200 kr.

Färdbeskrivning

Vår dojo är en låg fristående vit byggnad mellan hyreshusen Raketgatan 9 och Raketgatan 11. Tar man sig till oss med kollektivtrafik går man av vid Wavrinskys plats. Därifrån tar det ca 4 min att gå. Se vår hemsida www.riai.se för detaljerad karta.

Skriv till oss på info@riai.se och fråga om du undrar över något eller besök oss.

Välkommen till oss! Aikidohälsningar från Pia, Jan och alla instruktörer och assistenter

Back To Top