skip to Main Content

Vill du sponsra Riai Aikido Dojo och våra unga ledare?

Riai har en stor barn och ungdomsgrupp, som leds av engagerade instruktörer, både vuxna
och ungdomar. Vårt mål är att alltid ha både vuxna och Unga Ledare med på alla
barngrupper. Allt engagemang på Riai sker ideellt.

För ungdomar fyllda 13 år och som varit aktiva under en längre tid i den ordinarie träningen,
erbjuder vi regelbundet vårt eget ledarskapsprogram ”Unga Ledare” som löper under 5
månader. Vår första kull Unga Ledare gick ut i maj 2016 och sammanlagt har 11 tjejer och 10
killar mellan 13-17 år gått utbildningen. Bara under ht 2019 har åtta Unga Ledare och åtta
vuxna instruktörer var engagerade i barn- och ungdomsverksamhetens olika grupper.
Vi månar om att våra instruktörer inte bara har kunskaper i aikido, utan även har utbildning
inom pedagogik, ledarskap och idrottsskador. Aikido är ju en japansk stridskonst, och nu vill
vi erbjuda de unga ledarna att åka till Japan tillsammans med några av oss ledare.
Under hösten 2020 planerar vi att åka till Tokyo och Iwama, på en kombinerad kultur- och
träningsresa med de aktiva unga ledarna, för inspiration och motivation att fortsätta
utvecklas, leda och träna. För att alla ska kunna följa med har vi upprättat fonden ”Riai
Aikido Unga Ledarfonden”. Vi tar tacksamt emot alla bidrag från privatpersoner såväl som
företag. Alla bidrag som sätts in på detta konto går oavkortat till ungdomarnas japanresa.

Det långsiktiga målet med den upprättade fonden är att kunna åka på inspirationsresor med
de unga ledarna på regelbunden basis i framöver.

 

Om ditt företag vill ha ett sponsringsdiplom som intygar att man sponsrat Aikidoföreningen
Riai Aikido Dojos barn- och ungdomsverksamhet skickar vi givetvis det.

Swishnummer: 1234897617
Bankgironummer: 5405-7476
Mottagare: Riai Aikido Unga Ledarfonden
Vill du veta mer om vår resa eller om fonden? Hör av dig till Pia på info@riai.se

Stort tack på förhand för ditt bidrag!

Back To Top