skip to Main Content

Happy Aikido

Riai Aikido Dojos barn- och ungdomsverksamhet erbjuder barn och ungdomar mellan 5–17 år en spännande aikidoträning. Vi har fyra olika grupper i vår barn- och ungdomsverksamhet uppdelad.

Åldersgränserna i de olika grupperna är inte fixerade. Barn utvecklas i olika takt både fysiskt, mentalt och känslomässigt. Ibland kan ett barn i en viss ålder ha behov av mycket lek och spring, och ett annat barn i samma ålder uppvisa en större önskan om teknikträning och ha en stor förmåga till koncentration. Andra faktorer som spelar in när man väljer grupp är kompisar och syskon. Vi blandar i de flesta grupperna nybörjare och fortsättare. Vid behov delar vi istället gruppen vissa delar av lektionen för att tillgodose behov på de olika nivåerna inom gruppen.

På Riai har vi även ungdomsaktiviteter utanför själva träningen. Vi har en aikido-teatergrupp och en trumgrupp som spelar japanska taikotrummor: “Riai Taiko Drum Circle”. Ibland tränar vi japansk kalligrafi och varje termin har vi övernattningar i vår dojo.  Vi har ett nätverk med aikidoklubbar inom Happy Aikido där vi tränar och gör olika aktiviteter tillsammans på regelbunden basis. Varje år har vi Happy Aikido Summer Camp, ett fyradagarsläger i mitten av juni för alla mellan 10-22 år på Katrinebergs folkhögskola.

Vårt ledarskapsprogram Unga Ledare för ungdomar 13-19 år som har tränat i några år bygger starka och trygga ledare både på och utanför mattan.

Vår filosofi och pedagogik

Den aikido vi tränar på Riai Aikido Dojo är en traditionell japansk budoart i modern tappning. Att lära sig hälsa in ordentligt, sitta tyst och titta för att sedan parvis utföra de olika momenten är en övning i sig. Vårt fokus under träningen är att barnen skall finna rörelseglädje i fallträning och teknikträning. Vi varvar med pedagogiska lekar som lär barnen koordination och uthållighet. Vi ger en träning där barn och ungdomar utvecklas motoriskt i en tävlingsfri miljö där de kan utveckla sin självmedvetenhet och koncentrationsförmåga. Vi som är instruktörer arbetar medvetet med könsroller, där pojkar och flickor tränar på lika villkor.

Ett viktig del av träningen är att visa respekt för varandra och lära sig samarbete. I grupp 1 (5-7 år) lär vi ut ett antal enkla grepp- och kasttekniker, där leken står i centrum. Vi arbetar med motorik, koordination och fallträning. I grupp 2 (7-9 år) utökar vi teknikrepertoaren något men leken tar fortfarande stor plats. I grupp 3 (10-12 år) är teknikdelen dominerande och vi kräver ett större fokus av barnen. Grupp 4 (13-17 år) har fokus på teknikdelen, högt tempo och fallteknik.

Träning med jo och bokken (trästav och träsvärd) introduceras i grupp 2 och blir ett obligatoriskt inslag i grupp 3 och 4.

De barn som går i grupp 1 och 2 får närvarodiplom efter avslutad termin. I grupp 2 får man en färgtejp på sitt vita bälte efter en termin. Man kan se det som en närvarogradering. De som går i grupp 3 och 4 ingår i Unga Riais graderingssystem med färgade bälten.

Under pågående träning vill vi att barnen inte kommunicerar med föräldrarna ”på utsidan” av dojon då detta distraherar träningen. Endast vid terminens sista träningstillfälle är föräldrar, släkt och vänner välkomna att aktivt titta på. Alla föräldrar är välkomna att vara med på barnets träning i grupp 1 och 2 kostnadsfritt om man så vill. Man kan vara med då och då, eller varje gång. Du bestämmer själv! Det är roligt att dela en aktivitet med sitt/sina barn, dessutom för du som förälder också röra på dig och lära dig aikido på köpet.

Det är också viktigt att komma ihåg att ingen kan ”misslyckas” eller “göra fel” rent tekniskt (rätta därför inte era barn under träningen eller efteråt). Målet är att de gör sitt bästa, koncentrerar sig, visar respekt för varandra och tycker träningen är rolig. Då har vi alla lyckats! Undantaget kan vara de äldre medlemmarna i ungdomsgruppen som har ett antal tekniker att träna in inför en gradering eller uppvisning. Happy Aikido innebär en pedagogik där man hittar glädjen för respektive åldersgrupp. Då man blir runt 12- 13år ökar behovet av att veta hur det ”ska vara” rent tekniskt och då kommer önskan om att utföra teknikerna rätt på ett naturligt sätt.

Om du vill läsa mer om vår pedagogik rekommenderar vi boken “Happy Aikido: Inspiration och motivation” där också många av våra övningar finns med både beskrivna i boken såväl som på medföljande DVD. Boken är på svenska och engelska. Se under fliken Happy Aikido för mer information!

Bakgrund till pedagogiken Happy Aikido

Tanken på en struktur inom barn- och ungdomsträning växte succesivt fram under 2012-2014. I samband med projektet ”Tävlingsfria motivationsfaktorer för barn & ungdomar– aikido som kreativ förebild” utvecklade vi våra tankar och tillsammans med Aikido Dojo Liljeholmen skrev vi boken Happy Aikido – inspiration & motivation. Vi kallar vårt koncept och vår pedagogik inom barn- och ungdomsträning för Happy Aikido då glädje är en mycket viktig del av träningen.

Böckerna

BokenBoken

Du kan köpa boken på vår dojo.

Merchandise

http://happyaikido.spreadshirt.se/

Back To Top