skip to Main Content

Dojo & Reigi

Dojo är det japanska namnet på den träningslokal man är i då man tränar aikido. Ordet betyder ordagrant ”platsen där man tränar’vägen’”. (DO=väg, JO=plats). I vårt fall är vägen Aikido, som betyder ungefär ”Den harmoniska kraftens väg” (AI=harmoni, KI=kraft, DO=väg). I en dojo är alla som tränar gemensamt ansvariga för att lokalen är städad och iordning inför varje träning.

Reigi betyder etikett på japanska. Det är mycket viktigt att rätt etikett efterlevs av alla medlemmar i en dojo. Genom att visa respekt för sina träningskamrater och de regler som råder, skapar vi bästa möjliga förutsättningar för att lära oss aikido på ett fokuserat sätt på mattan och ha en berikande social samvaro utanför mattan.

Back To Top