skip to Main Content

Aikido kampsport

Meningsfull träning för hela livet!

Aikido är traditionell budo vilket gör det enkelt för sig som tränar. Det enda du behöver göra är att komma hit! Här finns bra och effektiv träning, gemenskap och ett bra självskydd på köpet. Effekter av träningen är att man får ett mentalt fokus och kan koncentrera sig bättre i sin vardag, blir fysiskt starkare och får bättre kondition.

Träningen är stressreducerande och vitaliserande och man mår bättre, både till kropp och själ. Vi har inga tävlingar.

Aikido, träning för studenter i Göteborg.

Välkommen till aikidoträning på Riai!

Att träna aikido

Att träna aikido innebär att träna på förhand uppgjorda former. Självklart kan man använda principer i traditionell aikido i många sammanhang, såsom konflikthantering och självskydd. Det är viktigt att skilja på aikidoträning i dojon som bygger på överenskommelser och dess tillämpning i specifika situationer.

Träningen bedrivs med tekniker för att nå underliggande principer. Ur situationer med attack och försvar lär vi oss om principer såsom exempelvis balansbrytning, avstånd, kraft och andning.

Träning med andra

När man tränar aikido är utgångspunkten att man hjälps åt för att kunna utvecklas. Detta ska inte förväxlas med att vi, inom ramen för den givna överenskommelsen, möter utmaningar och motstånd i den dagliga träningen. Teknikerna vi utför motsvarar olika lösningar på fysiska konflikter. Utmaningen ligger i att utöka svårighetsgraden, vilket exempelvis kan innebära att öka belastning, styrka, hastighet och tempo i utförandet. Eller addera flera angripare.

I dojon

På Riai strävar vi efter att bygga goda och sunda relationer människor emellan. Genom träning kan den enskilda individen utvecklas och växa utifrån sina egna förutsättningar. Medlemmarna förväntas ta ansvar för att bidra till dojons skötsel och gemenskap som en del av träningen.

Dojons betydelse

Individuell utveckling i aikidoträningen förutsätter en grupp, ett socialt tryggt sammanhang för att ge bästa resultatet. Det kräver ett flöde av äldre och yngre träningskamrater med olika erfarenheter som har tränat olika länge. Dojo betyder ”platsen där man tränar vägen”, och är medlemmarnas gemensamma träningsplats.

Senseis betydelse

Sensei betyder lärare på japanska, och avser den på dojon som leder träningspasset. På Riai är Jan och Pia huvudinstruktörer (dojo-cho) som är ytterst ansvariga för all träning som bedrivs. I deras frånvaro leds träningen av utsedd instruktör, sempai eller annan medlem.

Vi tror på att:

  1. Du ansvarar själv för din egen utveckling, och din sensei hjälper dig på vägen.
  2. …en sensei inte ska stå i vägen för sina elevers utveckling.
  3. …senseis betydelse inte ska överdrivas.
Back To Top