skip to Main Content

Suburiträning & skuggträning!

Aikido handlar ju om att bemöta en attack genom att gå av linjen och därefter ta hand om attacken på bästa sätt utan att gå kraft mot kraft. Vi anpassar oss efter omständigheterna med corona med bibehållen kontroll och fokus. Dagens stridsfält är inte slagfältet i medeltida Japan, utan skapar helt andra utmaningar. Nu är det viktigt att fortsätta träna även om vi inte kan gå till dojon som vanligt.
Så här en vecka utan ordinarie dojoträning tänke vi ge er lite tips på hur ni kan fortsätta era aikidostudier på egen hand. I Morihiro Saito Senseis bok ”Traditional Aikido vol 5: Training Works Wonders” på sid. 39 beskrivs olika träningsmetoder, bland annat hur man tränar på egen hand. Vi föreslår att vi först fokuserar på suburiträning med vapen. Ni kan själva välja bokken eller jo eller båda. Bifogar länk till de japanska suburi-namnen.
Man kan också skuggträna de tekniker man lärt sig på de ordinarie träningspassen (sotei). I Senseis bok rekommenderas att man tränar i månljus eller framför en spegel, men det går bra var som helst. Bifogar länk till Riais graderingsdokument om man vill systematisera sin träning
Lycka till med träningen! Jan & Pia
Back To Top