skip to Main Content

Grad:
3 dan

Funktion i klubben:
Instruktör

Hur länge har du tränat:
Jag började träna 1985. (Med ett längre uppehåll.)

Det bästa med träningen?
Att den är så oerhört varierande och att man kan känna sig tillfreds efteråt.

Back To Top