skip to Main Content

Grad:
3 kyu
Funktion i klubben:
Instruktör
Hur länge har du tränat?
Jag började träna på Göteborgs aikidoklubb i början av 1993 och tränade ett par tre år. Därefter hade jag ett långt uppehåll och tränade ganska sporadiskt 2004-2005 men kom tillbaka till Riai igen när min äldste son var stor nog att börja träna. Då hängde jag med honom och fick blodad tand igen. Ett par terminer i barngruppen blev alltså en nystart för mig runt 2009 och fram till nu.
Det bästa med träningen?
Det är en rolig träningsform som håller mig smidig och stark, samt att man lär sig att hitta sitt eget centrum och öka sin förståelse för “kroppens mekanik”.
Övrigt:
Det är verkligen spännande och roligt att vara med min son och alla barnen på träningen och se den glädje och stolthet som barnen får genom sin träning, det inspirerar mig att fortsätta och jag lär mig själv mycket genom att iaktta och hjälpa till som assisterande tränare.

Back To Top