skip to Main Content

Grad:
3 kyu

Funktion i klubben:
jag har varit Ung Ledare för grupp 2 och är nu Ung Ledare för 3 (och 4 vid behov). Jag tränar själv på vuxenträningen och i gruppen ”Vägen till shodan”.

Hur länge har du tränat?
Jag har tränat sedan 2007 då jag började på Riai, Sedan så bytte jag till Gamlestadens aikido klubb och kom tillbaka till Riai 2016. När jag började träna så kände jag, att när jag visade tekniker för mina vänner så fungerade inte teknikerna. Jag ville alltid förstå varför det inte funkade. Men nu så förstår jag hur fler och fler tekniker fungerar och hur man kan använda dem på riktigt.

Det bästa med träningen?
Det bästa med träningen är nog sambandet som skapas mellan alla som jag tränar med. Att lyckas med en uppgift har bevisats vara en av de bästa sätten att skapa gemenskap och jag känner att efter en träning så kan jag sitta och ha en konversation med vilken person i dojon som helst, som jag ibland gör till exempel på spårvagnen hem eller i köket. Detta är en gemenskap som jag inte har/har haft i någon annan grupp eller klass och det är det jag tycker är mest underbart med aikidon.

Övrigt:
Jag har gått Ung Ledarekursen på Riai, varit med på MotorIQ i Göteborg och i Stockholm. Jag är med i teatergruppen och har varit med och planerat Happy Aikido summer camp vid två tillfällen.

Back To Top