skip to Main Content

Grad:
1 dan

Funktion i klubben:
Ungdomsinstruktör för grupp 4, 13-15 år. Ledamot i styrelsen med ansvar för marknadsföring.

Hur länge har du tränat aikido?
Jag började träna 2009 på Riai Aikido Dojo

Bästa med träningen:
Att det är spännande, utvecklande och meditativt. Jag blir stark och fokuserad, glad och full av energi. I Aikidon blir jag mitt bästa jag och tränar mig i att samspela med andra och jag lär mig förstå mig själv. Jag har stor nytta av Aikidon i mitt yrkesliv. Dessutom träffade jag min kärlek via Aikido.

Övrigt:
Jag är initiativtagarna till vårt koncept After Gi; soppa och samvaro en fredag i månaden efter träning. En perfekt avslutning på veckan! Har genomgått SISU idrottsledarutbildning,  grundkurs i MotoriQ physical literacy och  Idrottsskadekurs.

Back To Top