skip to Main Content

Grad:
1 dan

Funktion i klubben?
Jag är huvudinstruktörer för grupp 2A (7-9 år). Jag har också delat ansvar för grupp 3 (10-12 år), crossfit samt för ’ukemitisdagar’ med fokus på grundläggande och avancerade falltekniker. Just ukemi är det som jag är lite extra—- . Förutom mina officiella ansvar som ledare inkluderar mina funktioner i Riai att testa nya sätt att ta emot tekniker och falla. Detta för att förbättra eller skapa ny ukemi. På något sätt betyder kanske detta att jag är klubbens försökskanin gällande fall. Men i slutändan är det så jag vill ha det. Att vara en av ledarna på Riai Aikido Dojo är faktiskt något av det bästa man kan vara.

Hur länge har du tränat?
I barngruppen började jag sommaren 2011 när jag skulle fylla 9 år. Då var det grupp 3 som gällde för min del och där gick jag tills 12-årsåldern. Efter det alternerade jag mellan grupp 4 och vuxengruppen. Nu för tiden tränar jag på vuxenpassen och instruerar för barnen och ungdomarna. Det har jag gjort sedan 2016. Det bästa med träningen? Att säga ”ledarskapet” tycker jag är lite fusk, så därför måste jag säga ukemi. När man låter sig kastas runt på mattan får man en riktig adrenalinkick. Man aktiverar ju hela kroppen också, så att säga att det inte är en bra träningsform skulle vara en lögn.

Övrigt:
Utbildningar: Physical literacy (grund- och fortsättningskurs), Unga ledare, idrottsskador.
Mottagare av Idrottsfondens Ungdomsstipendie vt 2020.

Back To Top