skip to Main Content

Hur länge har du tränat?
Jag började med Aikido på våren år 2013.

Det bästa med träningen?
Aikidon ger mig inte bara styrka och kondition, den ger mig en glädje och beslutsamhet. Det handlar inte bara om att bli fysisk stark utan även psykisk, det är få träningsformer som ger den typen av mångfaldhet. En stor del beror också på gemenskapen på plats, alla kommer från olika ställen, med olika bakgrunder, men på mattan glömmer man det och man känner gemenskapen och enigheten. Genom aikidon har jag inte bara blivit starkare eller hittat nya vänner, utan jag har fått ett mod och en trygghet som är svårfunnen.

Övrigt:
Jag var den första generationen som gick Unga Ledare utbildningen och sedan har jag även gått på Physical literacy utbildningen. Nyligen hade vår dojo tillsammans med Aikido i Halland den första Film camp, vilket jag deltog i och där lärde vi oss hur man ska göra enklare kortfilmer.

Back To Top