skip to Main Content

Grad:
1 kyu

Funktion i klubben:
Barninstruktör

Hur länge har du tränat?
Jag började träna på Göteborgs Aikidoklubb 1983 men pausade för värnplikt 1984, en paus som upphörde först 2011 när jag tog med min son till Riai! Att träna som förälder i barngruppen förde tillbaka mig till Aikidon!

Det bästa med träningen?
Aikidon är en inkluderande träningsform som stimulerar på olika sätt. Allsidig träning, mental träning, avstressande och god gemenskap: man tränar som individ men behöver hela gruppen för att utvecklas. Aikido är både mentalt och fysiskt självförsvar – direkt och förebyggande. Träningspassen är meditativa och jag kan både samla kraft och läka. Aikido kan kategoriseras som dynamisk mindfulness och har dokumenterat god effekt. Det går bra att träna även som äldre; tävlingsfri träning efter egna förutsättningar är mer hållbart.

Övrigt:
Instruktörsutbildning steg 1 och 2 i Svenska Budo och Kampsportsförbundets regi.

Back To Top