skip to Main Content

Schema VT 2020

Ordinarie träning börjar v 2 med start onsdagen den 8 januari. Dubbelpassen månd & onsd börjar v 4.  Cross-fit och “Vägen till shodan” börjar v 3, dvs 16 jan. Barn- och ungdomsgrupperna börjar v 4-5 och vuxna nybörjare börjar v 5.

Måndag
17:00-18:00
Barn gr 3, 10-12 år
18:15-19:15
Bukiwaza
19:30-20:30
Fördjupning 1 (minst 5 kyu)
Tisdag
12:00-12:45
Lunchträning
17:30-18:45
Forza gr 4, 13-16 år
Onsdag
17:00-18:00
Barn gr 2b, 7-9 år
18:15-19:15
Grundträning/nyb
19:30-20:30
Fördjupning 2 (minst 4 kyu)
Torsdag
7:30-8:30
Bukiwaza
17:00-18:00
Barn gr 3, 10-12 år/Forza gr 4, 13-16 år
18:15-18:45
Cross-fit/fys
19.00-20.00
“Vägen till shodan” 15-25 år
Fredag
17:00-18:00
Barn gr 1, 5-7 år
18:15-19:15
Grundträning/nyb
Lördag
Söndag
17:00-18:00
Barn gr 2a, 7-9 år
Back To Top