skip to Main Content

Vad är aikido?

Aikidons grundare, Morihei Ueshiba (1883-1969), utvecklade Aikido utifrån de många kampkonster han studerade under sin levnad. Aikido är en fredlig, tävlingsfri kampkonst, där målet är att kontrollera motståndaren, inte att skada henne.

Aikido är en modern japansk kampkonst. Vi har inga tävlingar, alla tränar på lika villkor, tjejer och killar, gammal som ung. Effekter av träningen är att man får ett mentalt fokus och kan koncentrera sig bättre i sin vardag, blir fysiskt starkare och får mer kondition. Man mår bättre, både till kropp och själ. Man tränar oftast parvis och lär sig grepp- och kasttekniker. Aikido är i den meningen ett bra självskydd.

I aikido är det första kontaktmomentet som utlöser handling. Istället för att sätta kraft mot kraft lär man principen hur en liten kraft leder en större. Rörelserna är oftast cirkulära och bygger på den japanska fäktkonsten. Aikido tränas av kvinnor och män tillsammans och alla utgår från sina egna förutsättningar. Det har mindre betydelse om du är liten eller stor, kort eller lång, svag eller stark – aikido bygger på teknik och rörelse, inte storlek eller styrka!

Aikido bygger sunda relationer människor emellan och genom träning danas den enskilda individens karaktär så att var och en kan växa och utvecklas på ett positivt sätt utifrån sina förutsättningar. Den sociala gemenskapen är också viktig. Varje åldersgrupp tränar utifrån sina förutsättningar.

Riai står för en kraftfull och dynamisk Aikido som är rolig och spännande att träna.

Välkommen till oss!

Back To Top