skip to Main Content
Riai Aikido Dojo

inställd träning 12-31 mars!

Med anledning av coronaviruset har Aikidoföreningen Riai Aikido dojos styrelse beslutat att tillfälligt ställa in träningen och alla aktiviteter på dojon 12-31 mars. Vi har fått en stark återkoppling på oro, och mot bakgrund av att regeringen idag fattat beslut att begränsa offentliga sammankomster så menar vi i styrelsen att det är rimligt att vi gör ett kort uppehåll i våra aktiviteter. Detta för att skapa en tidsfrist att värdera de händelser som just nu sker i vår omvärld gällande smittspridningen av Covid-19. Styrelsens uppfattning är att vi genom denna åtgärd kan minska risken för smittspridning, och ta vårt samhälleliga ansvar.
English summary: The board of Riai Aikido Dojo has decided to  temporarily close down all our dojo activities between 12-31 March due the corona virus. Please contact us if you have any questions.
Bästa hälsningar styrelsen
Pia, Jan, Tomas & Heidi
Back To Top