skip to Main Content

Riai Forum

Välkommen till Riais fullspäckade träningsvår!

Samtliga forum hålls på Riai Aikido Dojo, Raketgatan 9

Riai Forum kostar 150 kr för vuxna och 100 kr för ungdomar

Här finns en PDF som innehåller info kring alla forum.

24 januari Ken jo awase. Instruktör: Jan Bratt

Välkommen till ett Riai Forum där vi fokuserar på grundläggande partnerträning med ken och jo. Förkunskaper: 6 kyu eller motsvarande samt grundläggande kunskaper med ken och jo (motsvarande nivå 1). Tid: 12.00-16.00

Klicka här för anmälan

7 februari 31-kata basform. Instruktör: Pia Moberg

Denna heldag går vi igenom grunderna för jo (trästav) och vårt fokus kommer att vara att gå igenom en kata på 31 rörelser, det vi kallar för 31-katan. Förkunskaper: inga. Tid: 12.00-16.00 Pris: 150 kr ungd. 100 kr

Klicka här för anmälan

8 februari 31-kata kumijo. Instruktör: Pia Moberg

Vi går igenom motkatan till 31-katan i sekvenser. Förkunskaper: goda kunskaper i 31-katan och awaseövningar med jo och ken. Tid: 12.00-16.00

Klicka här för anmälan

21 februari ukemi & kokyunage. Instruktör: Jan Bratt

Förkunskaper: 4 kyu och god fallteknik. Tid: 12.00-16.00

Klicka här för anmälan

21 mars Riai. Instruktör: Jan Bratt

Denna dag fokuserar vi på sambandet mellan taijutsu, ken och jo. Förkunskaper: 6 kyu eller motsvarande, grundläggande kunskaper i jo och bokken nivå 2. Tid: 12.00-16.00

Klicka här för anmälan

18 april 5 kumitachi. Instruktör: Jan Bratt

Vi kommer under denna dag att fokusera på fem kumi-tachi och ki musubi no tachi med ken. Förkunskaper: 6 kyu eller motsvarande samt grundläggande kunskaper med ken och jo (motsvarande nivå 2). Tid: 12.00-16.00

Klicka här för anmälan

19 april 5 kumitachi henka waza. Instruktör: Jan Bratt

Vi kommer under denna dag att fokusera på fem kumi-tachi och ki musubi no tachi med ken. Förkunskaper: Kännedom om 5 kumitachi (motsvarande nivå 3). Tid: 12.00-16.00

Klicka här för anmälan

Back To Top