Happy Aikido

Uppföljaren på Happy Aikido vol 1 har kommit ut! I november hade vi boksläpp på aikidoförbundets stora jubileumsläger av Happy Aikido: Inspiration & motivation vol 1 & 2

Preview

Du kan läsa sid 1-20 i den nya boken här!

Tanken på en struktur inom barn- och ungdomsträning växte succesivt fram under 2012-2014. I samband med projektet ”Tävlingsfria motivationsfaktorer för barn & ungdomar – aikido som kreativ förebild” utvecklade vi våra tankar och tillsammans med Aikido Dojo Liljeholmen skrev vi boken Happy Aikido – inspiration & motivation. Vi kallar vårt koncept och vår pedagogik inom barn- och ungdomsträning för Happy Aikido då glädje är en mycket viktig del av träningen. På denna sida hittar du info om boken och event som hör till projektet.

Böckerna

Boken Boken

Du kan köpa boken på vår dojo.

Merchandise

http://happyaikido.spreadshirt.se/