Riai Läger

Forum


Aikido Ungdomsläger


Klicka här för att anmäla dig.

Pris: Lägret kostar 500 kr vilket inkluderar träning och lunch lördag och söndag. Middag på lördag kväll tillkommer.

Plats: Frölunda Judoklubb, Klubbvägen 8, V. Frölunda

Boende: Du kan övernatta i Riais dojo eller i Frölunda Judoklubb (kostar 50 kr/natt per person). Det finns möjlighet att övernatta även natten mellan fredag till lördag.

Aktiviteter: Det kommer att finnas olika gemensamma aktiviteter under hela helgen.

Schema: vi börjar kl 09.00 på lördagen de 21 april och slutar söndagen den 22 april kl 16.00

Instruktörer: Instruktörslistan kommer att skickas ut efter att anmälningstiden gått ut.

Anmälan & betalning: sker på Riais hemsida. Varje deltagare gör en egen anmälan men betalningen sker klubbvis av ansvarig på föreningen. Betala till bankgiro 703-4887, betalningsmottagare "Aikidoföreningen Riai" Ange klubb, antal deltagare och "Ungdomsläger april 2018". I anmälningsformuläret ska du ange namn och kontaktinformation till "ansvarig instruktör." Med detta avses klubben huvudinstruktör.

Alla deltagande klubbar måste ha en ansvarig vuxen instruktör med sig under hela lägret.

Happy Aikido Summercamp 2018

Riai Forum VT 2018


Anmälan

Görs senast onsdagen före forumet via anslag i dojon eller genom att välja länk nedan.

Plats

Samtliga forum hålls på Riai Aikido Dojo, Raketgatan 9

Kontakt

info@riai.se adressen går till Pia och Jan

Deltagarantalet är begränsat. För bukiwaza-forum har vi Nivå 1–4. Se dokument som beskriver de olika nivåerna.