Riai LägerRiai Forum HT 2018

Information

Anmälan görs senast onsdagen före forumet via anslag i dojon eller genom att välja länk nedan.

Plats

Samtliga forum hålls på Riai Aikido Dojo, Raketgatan 9

Kontakt

info@riai.se adressen går till Pia och Jan

Deltagarantalet är begränsat. För bukiwaza-forum har vi Nivå 1–4. Se dokument som beskriver de olika nivåerna.


31 kata kumi jo, lördag 29 september

Lördag 29 september RIAI FORUM 12.00-17.30

Förkunskaper: 31-katan, från 14 år

Anmäl dig här

Lördag 3 november

Lördag 3 november 12.00-17.30

Söndag 4 november

Söndag 4 november 9.30-15.30