Avgifter

Ordinarie medlemmar

Träningsavgiften betalas halvårsvis och är 1650 kr, som ordinarie medlem för man gå på de ordinarie passen och baspassen.

Är man gäst eller bara kan träna en kortare tid kan man erlägga en månadsavgift om 450 kr. Enskild passavgift för gäster är 50 kr.

Alla tränande betalar en medlemsavgift på 100 kr per år.

Nybörjarträning vuxen

Avgiften för nyböjarträningen är 1400 kr. Vi har pröva-på två gånger för 100 kr, och därefter erlägger man resterande avgift.

Ungdomsträning

Avgiften för ungdomsträningen är 1050 kr per termin.

Barnträning

Avgiften för barnträningen är 800 kr per termin.

Rabatter

För studenter ger vi en rabatt på 200 kr mot uppvisande av CSN-kort.

Är man flera barn/ungdomar från samma familj får syskonrabatt på 250 kr.

För förälder som tränar i vuxengrupp och barn som tränar i barn/ungdomsgrupp ges familjerabatt på 200 kr.

Hur betalar jag?

Alla avgifter betalas innan man börjar till bankgiro 703-4887, betalningsmottagare "Aikidoföreningen Riai" Ange namn, adress och vad betalningen avser.